Bjørk Boye Busch
Erhvervsakademiet Lillebælt - PBA og Diplom i softwareudvikling
Faget Test

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Erhvervsakademiet LillebæltBeskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Bjørk Boye Busch website
Sidst opdateret den
15.04.2012

Ugeseddel 07 - uge 16 (8:15-12:30 & 13:00-15:30)

link til uge 13 - uge17

Opsamling fra sidste uge på øvelser

Øvelser i forskellige testværktøjer.

Forslag til mulige opgaver, idet du er velkommen til selv at finde på andre.

1)      Lav en simpel klasse med et par metoder som vist i videoen og lav herefter en test med database som vist i videoen.
Du kan evt. benytte projektet svarende til videoerne som inspiration

2)      Tilføj nogle test med brug af testdata fra database til MaxiBio projektet fra tidligere (Maxibio - source m.m. - opdelt i komponenter)

Øvelser i forskellige testværktøjer.

1)      Lav et testprojekt i Visual Studio og herunder en webtest, hvor du skal teste vores specielle regnemaskine fra 1. gang.
http://test.bjoerks.net/SpecRegner.aspx eller http://test.bjoerks.net - du kan indspille noget og herefter også redigere ved at klippe og indsætte.... (du skal ikke konvertere til C# kode - du kan evt. prøve at redigere i den xml-fil, der ligger bag)

2)      Find et eller flere andre websites, du kan teste og lav en automatiseret test på samme måde som ovenstående med brug af input fra en database

3)      Afprøv andre af de muligheder under webtest i Visual Studio, uden at man skal kode i C#. Fx. at sammensætte flere test, udskille del-test m.m. Prøv også at se på dels den bagved liggende XML-kode og dels, hvad der bliver genereret af kode, hvis man danner C# kode ud fra testen. Overvej og diskuter muligheder og begrænsninger i automatisering af web-test med Visual Studio's webtest.

Øvelser i forskellige testværktøjer.

1)      Afprøv også test af webservices, du kan evt. bruge denne simple webtjeneste http://www.webservicedemo.bjoerks.net/RegneWebService.asmx - på sitet er der et par mere.

  

 Tema 8: Hvordan automatiseres test af program funktionalitet (formål)

 

Emne 8.6: UI test (Visual Studio)

Introduction to Creating Coded UI Tests with Visual Studio 2010 kmcgrath Channel 9

TestVs2010CodedUI_Database (ppt)


System-/funktionstest – UICodedTest

U1) Lav først en UICodedTest hvor du laver beregninger med SpecWinRegner programmet og får valideret resultaterne ( flere trin med Assert) . Du skal selvfølgelig også efterfølgende afprøve testen kan gentages - prøv også at ændre på testdata / validering i det optagede, så du har prøvet at finde lidt rundt i C# koden.

U2) Lav en lidt større test (gerne opdelt i mindre og sammensat med en "Ordered Test") af en windowsapplication - fx. MaxiBio fra tidligere opgaver). Du skal selvfølgelig også efterfølgende afprøve testen kan gentages.

U3) Lav en UICodedTest på et web-program fx. http://test.bjoerks.net/SpecRegner.aspx

Emne 8.7: UI test (Testmanagement Studio – testudvikling fortsat med VS2010)


Test Automation with Microsoft Visual Studio 2010: Coded UI Tests and Lab Management (Channel9)
- ca 47 minutter inde beskrives hvordan man laver en CodedUI test ud fra en recorded test lavet med TestManager’en.


Øvelser i forskellige testværktøjer.

  1. Udarbejd en Coded UI test på baggrund af en ny eller tidligere udarbejdet UI test optaget med Microsoft Testmanger

 

Miniaturebillede51:31Se senere

TEST12F PBA faget Test 2012 uge16 - part03