Bjørk Boye Busch
Erhvervsakademiet Lillebælt - PBA og Diplom i softwareudvikling
Faget Test

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Erhvervsakademiet LillebæltBeskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Bjørk Boye Busch website
Sidst opdateret den
23.04.2012

Ugeseddel 08 - uge 17 (8:30-11:50 & 12:30-15:45)

link til uge 16 - uge18

Opsamling fra sidste uge på øvelser

System-/funktionstest – UICodedTest

U1) Lav først en UICodedTest hvor du laver beregninger med SpecWinRegner programmet og får valideret resultaterne ( flere trin med Assert) . Du skal selvfølgelig også efterfølgende afprøve testen kan gentages - prøv også at ændre på testdata / validering i det optagede, så du har prøvet at finde lidt rundt i C# koden.

U2) Lav en lidt større test (gerne opdelt i mindre og sammensat med en "Ordered Test") af en windowsapplication - fx. MaxiBio fra tidligere opgaver). Du skal selvfølgelig også efterfølgende afprøve testen kan gentages.

U3) Lav en UICodedTest på et web-program fx. http://test.bjoerks.net/SpecRegner.aspx

Vi burde nok også lige omkring lidt med brugervenlighed, selvom det nok ikke kan automatiseres (endnu?): se note fra Ulla http://bjoerks.net/klasser/softwaretest_2012_Foraar/Materiale/Ulch_Molich.pdf

 

 Tema 9: Hvordan automatiseres andre test

 

Emne 9.1: Loadtest

Link til msdn’s beskrivelse af det forskellige tests: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms182514(v=VS.90).aspx

Emne 9.2: Webperformance test (delvis sammenfald med emne 8.1 og 8.2)

Link til msdn’s beskrivelse af det forskellige tests: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms182514(v=VS.90).aspx

 

Web Load Testing with Microsoft Visual Studio 2010: Web Load Testing with Microsoft Visual Studio 2010: http://channel9.msdn.com/Events/TechEd/NorthAmerica/2010/WEB315

Web performance test and load test in Visual Studio 2010: http://www.youtube.com/watch?v=yhkHtXcgWUc&feature=BFp&list=WL52981FE7756A3467

Load Test with Visual Studio Team System: http://www.youtube.com/watch?v=0p-fbvdoSdo&feature=BFp&list=WL52981FE7756A3467

VISUAL STUDIO 2010 Running performance and load tests: http://www.youtube.com/watch?v=EFQApI_XIqQ&feature=BFa&list=WL52981FE7756A3467&lf=BFp

Extending VS2010 Web Performance Tests-Demo Web Test Plugins-video-3: http://www.youtube.com/watch?v=cRGdwJcxRzg&feature=related

Enabling Performance & Stress Test throughout the Application Lifecycle with Visual Studio 2010: http://www.youtube.com/watch?v=xWzuFziUfyY

 

Performance/ LoadTest opgaver - disse opgaver inddrager test fra tidligere uger

Ved hver af disse studér og diskuter hvad der kan udledes af LoadTest'en.

L1) Lav en loadtest baseret på en unit-test fra tidligere opgave med maxibio (se tidligere uger – fx basseret på Maxibio - source m.m. - opdelt i komponenter).

L2) Lav en loadtest baseret på en webtest af alm. webapplikation gerne med testdata fra database (fx. opg 1 uge 40 http://test.bjoerks.net/SpecRegner.aspx)

L3) Lav en webtest på en lidt mere cpu-tung webservice og en LoadTest baseret på denne (fx en af GetAllePersoner..... fra  http://www.webservicedemo.bjoerks.net/PersonWebService.asmx )

Performance/ LoadTest opgaver på windowsapplicationer

L4) Lav en/flere loadtest baseret på en af tidligere UICodedTest.

  

I forbindelse med Load Test kan man udelade at opsamle testresultater i en database jvf nedenstående billede

Hvis man ønsker at anvende opsamlingen i en database skal denne opsættes først, hvilket beskrives på nedenstående link

How to: Create a Load Test Results Repository Using SQL

 

Miniaturebillede1:06:22Se senere

TEST12F PBA faget Test 2012 uge17 - part01

Miniaturebillede46:09Se senere

TEST12F PBA faget Test 2012 uge17 - part02

Miniaturebillede34:17Se senere

TEST12F PBA faget Test 2012 uge17 - part03