Bjørk Boye Busch
Erhvervsakademiet Lillebælt - PBA og Diplom i softwareudvikling
Faget Test

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Erhvervsakademiet LillebæltBeskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Bjørk Boye Busch website
Sidst opdateret den
11.03.2012

Ugeseddel 05 - uge 11 (8:15-12:30 & 13:00-15:30)

link til uge 09 - uge13
InnoEvent PBA+DM uge 12

Opsamling fra sidste uge på øvelser

Øvelse: Der skal planlægges og gennemføres et mindre review med afprøvning med én eller flere af review teknikkerne (fx inspektion)
Der kan tages udgangspunkt i materiale fra et projekt i tidligere har lavet eller materiale fra sidste uge – det kunne også være review af en test
I denne øvelse er man nødt til mindst at være 3 for at få noget ud af den.


??Øvelser med manuelle testforløb

- diskuter erfaringerne omkring teknikkerne i relation til udviklingsopgaver du har deltaget

 

Tema 7: Hvordan gennemføres test manuelt med støtte af værktøjer til planlægning, gennemførsel og opfølgning (formål)

 

Emne 7.1: Planlægning med Testmanagement Studio

Lærebog kap 7, 8  & (11)

Emne 7.2: Gennemførsel og fejlrapportering med Testmanagement Studio

Lærebog kap 7 & (11)

Om brug at Microsoft Test Manager
-
pp_TestManagement01.ppt
- Defining Your Testing Effort Using Test Plans

Video fra MS channel9
-
Bruger Test Automation med Visual Studio 2010 martinesmann (Channel9)
- Improving Software Quality for the Modern Web Sessions Microsoft MIX10 (Channel9)  (1. del er relevant for vores emne, resten er for senere emner)
- Manual Testing with Microsoft Test Manager 2010 (Channel9)

 

Øvelser:

1) Brug Visual Studio 2010 Test Management til at planlægge og gennemføre en manuel test af såvel et alm. windowsprogram som et webprogram - du evt. kan bruge regneprogrammerne fra tidligere som grundlag

2) Gennemfør de manuelle test - du kan indlægge en fejl, så du prøver rapporteringsdelen af og se om du fra Visual Studio kan tilgang til fejlen - du kan evt. vælge at udbygge, så der er en ekstra bruger - så tester og udvikler ikke er samme bruger.

3) Gennemfør de manuelle test og optag i forbindelse med gennemførslen - prøv herefter at gentage den optagede test.

Diskuter erfaringerne fra øvelserne, samt evt. egne erfaringer med andre tilsvarende støtteværktøjer.