Bjørk Boye Busch
Erhvervsakademiet Lillebælt - PBA og Diplom i softwareudvikling
Faget Test

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Erhvervsakademiet LillebæltBeskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Bjørk Boye Busch website
Sidst opdateret den
10.02.2012

Ugeseddel 04 - uge 09 (8:15-12:30 & 13:00-15:30)

link til uge 07 - uge11

Opsamling fra sidste uge på øvelser

Øvelser med Blackbox og Whitebox test teknikker

Øvelser med Blackbox og whitebox testteknikker
Afprøv også brugen af PEX til at generere unit-test, der giver dækning.

BlackWhiteBoxOpgave

- diskuter erfaringerne omkring øvelsen i relation til teknikkerne

Øvelser med whitebox test teknikker – automatisering

Øvelse
1) Med udgangspunkt i øvelser med WhiteBox og BlackBox teknikkerne, så afprøv muligheden i Visual Studio for at få beregnet Metrics'er samt under test at få beregnet dækningsgraden.

Automatiske Code Metrics og Code Coverage beregninger i Visual Studio 2008 (2010 ligner lidt?? ) Screencast om CodeCovarage uden lyd fra forår2012

- diskuter erfaringerne omkring øvelsen i relation til teknikkerne

 

Tema 4: Hvordan udvælges det der skal testes (formål)

Emne 4.1: White-/Glassbox teknikker for udvælgelse af testelementer (2)

Lærebog kap 5.3 (samt 5.1&5.3)
Vejledning / video om metric beregninger med brug af visual studio se sidste uge

Øvelse: Gennemfør beregninger af metic’er på nogle af de tidligere opgaver og prøv ud fra disse at vurdere hvor det kan være vigtigst at få lavet særlige test (kan fx også være være review).

Emne 4.2: Blacksbox teknikker for udvælgelse af testelementer

Lærebog kap 5.4 (samt 5.1&5.2)

Emne 4.3: Greybox teknikker for udvælgelse af testelementer

Lærebog kap 5.5 (samt 5.1&5.2)

 

Tema 6: Hvordan gennemføres test rent manuelt (formål)

Emne 6.1: Review teknikker

Lærebog kap 6 samt appendiks på bogens/forfatters hjemmeside. (http://www.vrpartners.dk/Litteratur.htm)

Øvelse: Der skal planlægges og gennemføres et mindre review med afprøvning med én eller flere af review teknikkerne (fx inspektion)
Der kan tages udgangspunkt i materiale fra et projekt i tidligere har lavet eller materiale fra sidste uge – det kunne også være review af en test
I denne øvelse er man nødt til mindst at være 3 for at få noget ud af den.

Emne 6.2: Programtest

Lærebog kap 6 & 7 samt appendiks på bogens/forfatters hjemmeside. (http://www.vrpartners.dk/Litteratur.htm)
??Øvelser med manuelle testforløb

- diskuter erfaringerne omkring teknikkerne i relation til udviklingsopgaver du har deltaget

 

 

 

Miniaturebillede38:24Se senere

TEST12F PBA faget Test 2012 uge09 - part01