Bjørk Boye Busch
Erhvervsakademiet Lillebælt - PBA og Diplom i softwareudvikling
Faget Test

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Erhvervsakademiet LillebæltBeskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Bjørk Boye Busch website
Sidst opdateret den
12.02.2012

Ugeseddel 03 - uge 07  (8:30-11:50 & 12:30-15:40)

link til uge 06 - uge09

Tema 8: Hvordan automatiseres test af program funktionalitet (formål)

Emne 8.1: Unit test simpel

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: http://bjoerks.net/YouTube_ICO.gifHvordan man laver programmet test med Unit Test

Efterfølgende øvelse er forventes at strække sig ind fra foregående ugeplan og afsluttet i denne uge.

Opgave 1: Vurder testbarheden i de to udgaver af maxibio

Opgave 2: Der skal laves unittest for model-komponentens klasser og deres udbygges med flest mulige test af sammenhængen i modellen fx. at man kan oprette en sal og finde den ………………….
Det er ikke tiltænkt at der skal anvendes database i denne del af opgaven

Maxibio - source m.m. - udgave 1
Maxibio - source m.m. - opdelt i komponenter

Visual Studio værktøjer:
Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: YouTube screencast med Bjørk Boye BuschVideo - simpel unit test med Visual Studio

- diskuter erfaringerne omkring øvelsen i relation til ugens emner

 

Tema 4: Hvordan udvælges det der skal testes (formål)

Emne 4.1: White-/Glassbox teknikker for udvælgelse af testelementer (1)

Lærebog kap 5.3 (samt 5.1&5.3)
Vejledning / video om metric beregninger med brug af visual studio (Se øvelser længere nede)
- Slide: TestVs2010CodeMetricsCoverage.ppt
- Appendiks fra Bogen: Checklister

Tema 5: Hvordan udvælges testdata og dækningsgrad (formål)

Emne 5.1: White-/Glassbox teknikker for udvælgelse af testdata

Lærebog kap 5.3 (samt 5.1&5.3)
Vejledning / video om metric beregninger med brug af visual studio (Se øvelser længere nede)
- Slide: TestVs2010CodeMetricsCoverage.ppt
- Appendiks fra Bogen: Checklister

Tema 8: Hvordan automatiseres test af program funktionalitet (formål)

Emne 8.3: Unit test – skabelon dannet med Pex
http://research.microsoft.com/en-us/projects/pex/
Watch the Channel9 'Getting Started with Pex' video
Watch the Channel9 Pex - Automated White box Testing video

Tema 5: Hvordan udvælges testdata og dækningsgrad (formål)

Emne 5.2: Blacksbox teknikker for udvælgelse af testdata

Lærebog kap 5.4 (samt 5.1&5.3)

Emne 5.3: Greybox teknikker for udvælgelse af testdata

Lærebog kap 5.5 (samt 5.1&5.3)

 

Øvelser med Blackbox og Whitebox test teknikker

Øvelser med Blackbox og whitebox testteknikker
Afprøv også brugen af PEX til at generere unit-test, der giver dækning.

BlackWhiteBoxOpgave

- diskuter erfaringerne omkring øvelsen i relation til teknikkerne

 

Tema 7: Hvordan gennemføres test manuelt med støtte af værktøjer til planlægning, gennemførsel og opfølgning (formål)

 

Emne 7.4: Kontrol af dækningsgrad under test med Visual Studio

Lærebog kap 5 (code coverage – whitebox!)

 

Øvelser med whitebox test teknikker – automatisering

Øvelse
1) Med udgangspunkt i øvelser med WhiteBox og BlackBox teknikkerne, så afprøv muligheden i Visual Studio for at få beregnet Metrics'er samt under test at få beregnet dækningsgraden.

Automatiske Code Metrics og Code Coverage beregninger i Visual Studio 2008 (2010 ligner)

- diskuter erfaringerne omkring øvelsen i relation til teknikkerne

 

Miniaturebillede32:06Se senere

TEST12F PBA faget Test 2012 uge07 - part01

Miniaturebillede36:52Se senere

TEST12F PBA faget Test 2012 uge07 - part02

Miniaturebillede53:44Se senere

TEST12F PBA faget Test 2012 uge07 - part03

Miniaturebillede17:29Se senere

TEST12F PBA faget Test 2012 uge07 - part04

Miniaturebillede45:36Se senere

TEST12F PBA faget Test 2012 uge07 - part05 - debat om BW-opgave 1. del

Miniaturebillede45:36Se senere

TEST12F PBA faget Test 2012 uge07 - part05 - debat om BW-opgave 1. del

Miniaturebillede6:42Se senere

TEST12F PBA faget Test 2012 uge07 - part06 - CodeCoverage

Miniaturebillede12:00Se senere

TEST12F PBA faget Test 2012 uge07 - part07 - PEX