Bjørk Boye Busch
Erhvervsakademiet Lillebælt - PBA og Diplom i softwareudvikling
Faget Test

Erhvervsakademiet LillebæltBjørk Boye Busch website
Sidst opdateret den
29.01.2012

Ugeseddel 01 - uge 05

link til uge 06

Tema 1: Udviklingsmiljø (formål m.m.)

 

Emne 1.1: Installation af software

Software vi normalt har adgang til under vores MSDNA aftaler

-      Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate  (kun i denne er alle testelementerne)

-      Microsoft Team Foundation Server 2010

-      Microsoft Test Management

 

Hertil kommer supplement til Visual Studio:

-      Pex and Moles (http://research.microsoft.com/en-us/projects/pex/)

-      Code Contracts (http://research.microsoft.com/en-us/projects/contracts/)

 

Emne 1.2: Visual Studio og C# programmering

Tutorials og dokumentation til C# og Visual Studio (Microsoft):

·         http://msdn.microsoft.com/en-us/vcsharp/default.aspx

·         http://channel9.msdn.com/

·         http://social.msdn.microsoft.com/Search/da-DK?query=C%23%20Visual%20Studio%20tutorials&ac=8

Specifik støttemateriale:

Vejledninger til programmering med Visual Studio

Powerpoint

Hvordan starter/kører/afvikler man sit program fra windows via stifinderen

Powerpoint

Hvordan starter/kører/afvikler man sit program i Visual Studio

Powerpoint

Hvordan starter/kører/afvikler man sit program i Visual Studio med debugging (trinvis)

Powerpoint

Hvordan får man åbnet sit program i Visual Studio via stifinderen

Powerpoint

Hvordan får man åbnet sit program i Visual Studio

Powerpoint

Hvordan builder/oversætter man sit program i Visual Studio

Powerpoint

Hvordan får man console-udskrifter fra programmet på clipboardet til insættelse i f.eks. word

Powerpoint

Hvordan ser man console udskrifter, når man kører et windows-program

·         Slide - How to set up a windows projetc for output to console / visual studio output window

·         Slides about declaration and use of variables

·         Slides about selection an repetition in C#

·         Slides about class and object methods

Eksempel med video ·  YouTube screencast med Bjørk Boye Buschvideo

Hvordan kan opdele interfaces til modelkomponenten, implementationen af klasserne og brugergrænsefladen i selvstændige projekter.

Eksempel

Simpel eksempel med model med interface og afprøvning (cirkel)

Video · YouTube screencast med Bjørk Boye BuschVideo


Video · YouTube screencast med Bjørk Boye BuschVideo
Solution
Solution
Solution

Hvordan opretter man en ny (cirkel) klasse med nyt solution og projekt, samt aftester klassen med Object Test Bench (Det sidste findes ikke i VS2010) .

Hvordan kobler man en windows brugergrænseflade på en klasse og afprøver denne. 
Solution svarende til videoerne
Solution med et consol-projekt istedet for windows-projekt til afprøvning af Cirkel-klassen
Solution med såvel windows- som consol-projekt til afprøvning af Cirkel-klassen

 

Programmeringseksempler og Visual Studio – videoer med gennemgange:

·         http://www.youtube.com/user/bjoerks

Program eksempler og vejledninger til C# og Visual Studio:

http://bjoerks.net/CSharp/CSharp.htm.

 

Tema 2: Hvad er test (formål m.m.)

 

Emne 2.1: Definition af rammerne for brug af test-begrebet.

Lærebog kap 1

Slides med introduktion til test

Eksempler på skemaer for testplaner m.m. fra bogen til inspiration i forbindelse med opgaver

 

Appendiks og supplerende skemaer m.m. til lærebog:

http://www.vrpartners.dk/Litteratur.htm

 

Emne 2.2: Erfaringer omkring test og behov for test (1).

Eksempler på skemaer for testplaner m.m. fra bogen til inspiration i forbindelse med opgaver

En lille øvelse - SpecRegner
- diskuter erfaringerne omkring øvelsen