Temaer for PBA faget TEST

 

 

 

 

100

250

 nr

Tema

elementer

%

tid

1

Udviklingsmiljø

C# og Visual studie

7

17,5

2

Hvad er test

Indsnævre til fag – verifikation, validering

4

10

3

Hvornår testes hvad

Strategi og modeller, radikale, V, tradionelle

4

10

4

Hvordan udvælges det der skal testes

Metriker, lede lister, værdi (B & W-box)

5

12,5

5

Hvordan udvælges testdata og dækningsgrad.

Ækvivalensklasser, TER…. (PEX her?)

5

12,5

6

Hvordan gennemføres test rent manuelt

Diverse review teknikker samt skemaer for afrapportering og opfølgning

5

12,5

7

Hvordan gennemføres test manuelt med støtte af værktøjer til planlægning, gennemførsel og opfølgning

Test management

12

30

8

Hvordan automatiseres test af program funktionalitet

Unit-test………. Web…… UI

20

50

9

Hvordan automatiseres andre test

Performance / stress , (Accept??)

6

15

10

Hvordan testes portaler og andre komplekse systemer, hvor der ikke er klare detaljerede kravspecifikationer

Udforskende…….., bug hunting

6

15

11

Hvordan passes test ind i forhold til organisation og udviklingsmetode

XP, SCRUM, testafd, testere, team, smoke test

6

15

12

Testprojekt

 

20

50

 

Resterende tid der ikke er lagt ind i arbejdstiden er 25 timer, så det samlede er 275 timer = 10 ECTS