Denne øvelse er planlagt til at foregå i undervisningen den uge

Du skal lave en test af webprogrammet på følgende link:

http://test.bjoerks.net/SpecRegner.aspx

Resultatet af testen skal dokumenteres, herunder skal der laves en rapport over fejl.