Hotel-booking

Obligatorisk opgave i C#-valgfag

Nedenstående opgave skal løses i grupper à 2 – 4 personer

Opgaven

Der skal laves et booking-system til et større hotel. I hotellets reception er arbejder der to receptionister, hvis opgave bl.a. er at modtage værelses-reservation. Systemet skal derfor laves som et flerbruger (client/server) system med en central database (beliggende på en server).

I systemet skal registreres følgende oplysninger:

Værelser

Gæst

Booking

Gamle bookinger med informationer og værelser og gæster skal gemmes i op til 5 år af statiske hensyn.

Til systemet skal der være følgende skærmbilleder:

Administration af værelser

Administrationsbillede med tilhørende CRUD-funktioner

Administration af gæster

Administrationsbillede med tilhørende CRUD-funktioner

Booking-billede

Ud fra disse oplysninger skal der kunne trykkes på en knap, der viser ledige værelser.

Hvis gæsten ikke findes i forvejen i systemet skal han først oprettes i Gæstebilledet (man skal kunne bevæge sig direkte fra booking-billede til gæste-billede og tilbage)

Derefter vælges gæst og værelse i booking-billedet og booking udføres (vha trykknap), hvorved prisen også fremkommer.

NB: Vær opmærksom på, at systemet skal kunne håndtere at dobbelt-booking undgås. Hvis en klient forsøger at booke de værelser, som er booket i forvejen) skal der gives en fejlmeddelelse på klienten (brugen må så igen trykke på knappen, der viser ledige værelser og så vælge et nyt).

Booking-oversigts-billede

Dette billede tænkes brugt bl.a. i forbindelse med check in og check out. Billedet skal vise oplysninger om bookinger indenfor en valgfri periode (default dags dato). For hver booking, hvor booking-perioden (fra-dato til til-dato) overlapper den valgfri periode skal oplyses følgende:

Oversigten skal kunne sorteres både på Navn, telefonnr (i forbindelse med check in) og på værelsesnr (i forbindelse med check out).

Udvidelse med Web-Client

Der skal også laves en web-client, så man kan booke via Internettet. Applikationen skal have en booking-side, en gæste-side og en bekræftelses-side.

booking-siden skal der indtastes de samme oplysninger som i Windows-applikationen. Men i stedet for en Vis ledige værelse-knap, skal der være en Fortsæt knap. Når der trykkes på denne, skal der gives en fejlmeddelelse, hvis der ikke er ledige værelser. Hvis der er ledige værelse skal der gås til gæste-siden.

På gæstesiden skrives bookingoplysningerne samt prisen øverst på siden. Derefter skal der indtastes navn, (evt. firma), og telefonnr, og bookingen udføres ved tryk på en knap. (Der skal også være mulighed for at gå tilbage til booking-siden, hvis man vil ændre).

Efter bookingen fremkommer en bekræftelsesside, hvor alle bookinginformationerne står inklusive et værelsesnr (det er så meningen at denne side kan printes ud).

NB. Dobbelt-booking skal kunne håndteres ligesom i Windows-applikationen.

Ekstra. Online-oversigt over ledige værelser.

I Windows-applikationen kunne det være gavnligt med et samlet overblik over alle værelsernes bookingtilstand (ledigt(grøn)/booket(rød)) for en bestemt dag (default dags dato) og med mulighed for at bladre en dag frem eller tilbage.

Denne oversigt kunne ligge øverst i booking-billedet.

Oversigten skulle opdateres automatisk, når der blev ændret i bookingerne (af en anden klient eller web-klient). Overvej hvorledes dette kunne lade sig gøre, og prøv det, hvis du har lyst.

Aflevering

Projektet skal afleveres fredag d. 22. oktober kl. 14