C#-kursus – Foreløbig lektionsplan

Uge 38

Dag

Emne

Pensum/øvelser

Mandag
13.09.04

(nokn)

Introduktion

·         Introduktion til kurset: Hvem er vi – hvem er I?

·         Introduktion til .NET-platformen

·         Introduktion til Visual Studio .NET

·         Introduktion til C#-sproget

Kap. 1 og 2

Tirsdag
14.09.04

(nokn)

C#-sproget (fortsat)

·         Syntaks, kontrolstrukturer

·         Indbyggede typer, nøgleord

·         Namespace

Kap. 2 og 3

Onsdag
15.09.04

(nokn)

Objektorienteret programmering

·         Klasser og Objekter

·         Konstruktører, variable og metoder

·         Properties

Kap. 4

Torsdag
16.09.04

(nokn)

Klassebegrebet (fortsat)

·         Repetition og opgaver

(Kap. 6 – 8)

Fredag
17.09.04

(pekj)

Indledende Windowsprogrammering

·         Introduktion til arv

·         Forms og de gængse kontroller

Kap. 13 (Kap. 5)

 


Uge 39

Dag

Emne

Pensum/øvelser

Mandag
20.09.04

(nokn)

Klassebegrebet (fortsat)

·         Repetition og opgaver

Kap. 6 – 8

Tirsdag
21.09.04

(bjbu)

Collections

·         Array

·         Indexers

·         Iteratorer

·         ArrayList, Queue, Stack m.v.

Kap. 9

Onsdag
22.09.04

(nokn)

Strenge

·         Strengmanipulering

Kap. 10

Torsdag
23.09.04

(bjbu)

Eventhåndtering

·         Events

·         Delegates

Kap. 12

Fredag
24.09.04

(pekj)

Indledende ADO.NET

·         ADO

·         DataSet

·         Relationelle databaser og SQL

Kap. 14

 


Uge 40

Dag

Emne

Pensum

Mandag
27.09.04

(nokn)

Arv – udvidet

·         Arv og polymorfi

·         Abstrakte klasser

·         Interfaces

Kap. 5 og 8

Tirsdag
28.09.04

(bjbu)

Fejlhåndtering

Kap. 11

Onsdag
29.09.04

(nokn)

Arv – udvidet

·         Arv og polymorfi

·         Abstrakte klasser

·         Interfaces

Kap. 5 og 8

Torsdag
30.09.04

(nokn)

Windowsprogrammering – udvidet

  • Flere kontroller
  • Eventstyring

Kap. 13

Fredag
01.10.04

(pekj)

Webapplikationer

·         ASP.NET

Kap. 15

 


Uge 41

Dag

Emne

Pensum

Mandag
04.10.04

(nokn)

Web-tjenester

Kap. 16

Tirsdag
05.10.04

(bjbu)

Marshalling og remoting

Kap. 19

Onsdag
06.10.04

(nokn)

Filhåndtering

Kap. 21

Torsdag
07.10.04

(bjbu)

Tråde (fortsat)

·         Trådkommunikation

Kap. 20

Fredag
08.10.04

(pekj)

ADO - udvidet

Oplæg til projekt

Kap. 14

 


Uge 43

Dag

Emne

Pensum

Mandag
18.10.04

(nokn)

Projektarbejde

 

Tirsdag
19.10.04

(bjbu)

Projektarbejde

 

Onsdag
20.10.04

(nokn)

Projektarbejde

 

Torsdag
21.10.04

(bjbu)

Projektarbejde

 

Fredag
22.10.04

(pekj)

Projektarbejde

 

 


Uge 44

Dag

Emne

Pensum

Mandag
25.10.04

(nokn)

Operatoroverstyring

Assemblies og versionering

Kap. 6

Kap. 17

Tirsdag
26.10.04

(bjbu)

Attributter

Unsafe kode

Kap. 18

Kap. 22

Onsdag
27.10.04

(bjbu)

Gennemgang af projekter

 

Torsdag
28.10.04

(nokn)

Repetition

 

Fredag
29.10.04

(pekj)

Afslutning og evaluering

Kap. 16