C#-kursus – Grovplan

 

Dag

Emne

Uge 38

Introduktion til kurset

Introduktion til platform, sprog og værktøj

C#-sproget

Objektorienteret programmering - klassebegrebet

Klassebegrebet - fortsat

Indledende Windowsprogrammering

Uge 39

Klassebegrebet - fortsat

Collections

Strenge

Eventhåndtering

Indledende ADO.NET

Uge 40

Arv – udvidet

Fejlhåndtering

Windowsprogrammering – fortsat

XML

Webapplikationer

Uge 41

Tråde

Marshalling og remoting

Filhåndtering og strømme

Tråde - fortsat

ADO - udvidet

Oplæg til projekt

Uge 43

Projektarbejde

Projektarbejde

Projektarbejde

Projektarbejde

XML-Webtjenester

Uge 44

Operatoroverstyring

Assemblies og versionering

Attributter

Unsafe kode

Repetition

Gennemgang af projekter

Afslutning og evaluering