.NET mobile 2 (udvidet programmering)

Afvikling og udprøvning

Afvikling og udprøvning vil foregå som en udviklingsopgave, hvor der skal laves et system der skal køre på PDA med centrale data på en pc PC (client - server).
Opgaven skal enten løses enkeltvis eller parvis.
Opfanget svarer til et valgfagsmodul, hvilket betyder en arbejdsuge pr. deltager - dvs. 37 timer excl. frokostpause.

Der vil blive tale om et timeregistrerings-, lagerregistreringssystem eller tilsvarende, hvor man skal kunne

Der lægges vægt på den direkte funktionalitet og der skal således ikke tænkes på sikkerhed i forhold til sikring af bruger rettigheder, men alene på sikring af at data registreres korrekt og ikke mistes. Der må på serverside gerne laves en forsimplet løsning, da focus er på klient og overførsel fra denne.

Datagrundlaget tænkes forsimplet, så der vil ikke blive den store forskel på om det er et timeregistreringssystem eller et lagerregistreringssystem.

Timeregistreringssystem

Et forsimplet timeregistreringssystem kan bestå af følgende centrale data, der alle gemmes på serveren:

Stamdata på server:

Tidsregistrering online via webside:

Stamdata på PDA:

Tidsregistrering på PDA (on-/offline):

Lagerregistreringssystem

Et forsimplet lagerregistreringssystem kan laves ved at erstatte Projekter med Varer og Timeforbrug med en lagerbevægelse.
Vi kan stadig anvende medarbejderen, idet man af hensyn til sporbarhed kan ønske, at vide hvilken medarbejder, der har foretaget en registrering.
Da man ikke ønsker alle varer på PDA'en af hensyn til pladsforbruget, kan man nøjes med at overføre de mest brugte.

Aflevering

Aflevering skal ske senest fredag uge 13.

Der skal afleveres en ultra-mini-rapport på max 4 sider, der beskriver

Der skal hertil afleveres zip'et fil med alle programdele incl. kildetekst (visual studio projekter).

Systemet skal kunne demonstreres.

Acessdatabaser og simpel ClassLibrary med klasser der kan bruges til databasetilgang

pda2_db.zip  -  oversigt over DB og klasser