Videregående Programmering – Efterår 2004

 

Uge 33

Dag

Tidspunkt

Emne

Pensum / Opgaver

Mandag

10.20 – 11.50

·         Introduktion til Videregående Programmering på 2 studieår

 

·         Introduktion til Parallel Programmering

·         Sekventiel vs. Parallel programmering

Introduktionsnote

 

Tirsdag

12.30 – 14.00

·         HW og introduktion til OS

Udleveret på klassen

Torsdag

08.30 – 10.00

·         Start af tråde

·         Thread, run, start

·         Constructors, setName, getName,
isAlive

Jia, s. 368-73 (kopi)

Eks1

Opg1

·         Trådtilstande

·         Ready, running, terminated, blocked (sleep)

 

Fredag

08.30 – 10.00

·         Brug af nedarvning (Thread)

·         Brug interface (Runnable)

Jia, s. 368-73 (kopi)

Eks2

Opg2

Opg3

 


Uge 34

Dag

Tidspunkt

Emne

Pensum / Opgaver

Mandag

10.20 – 11.50

·         Stop af tråde

Eks4

Opg4

Tirsdag

12.30 – 14.00

·         Trådprioritering

Jia s. 376

Eks5

Opg5

Torsdag

08.30 – 10.00

·         Synkronisering af tråde med fælles ressourcer

·         Dataopsamlingssystem

·         Monitor

·         Metodemodifikatoren  synchronized og trådtilstanden "Blocked on Sync"

Jia s. 376-79

Eks6

Opg6

Fredag

08.30 – 10.00
(bjbu)

Aflyst (sygdom)!

 

 


Uge 35

Dag

Tidspunkt

Emne

Pensum / Opgaver

Mandag

10.20 – 11.50

Synkronisering af tråde med fælles ressourcer (Fortsat)

·         Dataopsamlingssystem

·         Monitor

Synchronized metode modifikator og trådtilstanden "Blocked on Sync"

·         Synchronized sætnings-blok

·         Deadlocks

·         Thread-safe klasser

Grand s. 399-407
Jia s. 378 -85

Eks7

Opg6

 

Eks8

Ekstraopgave
Opg7

Tirsdag

12.30 – 14.00

Tråd-kommunikation og monitorer:

·         wait/notify

·         Trådtilstanden ’Blocked on wait’

Grand s. 409-15
Jia s. 385-91

Eks9

Opg8

Torsdag

08.30 – 10.00

Tråd-kommunikation og monitorer (fortsat)

·         wait/notify

·         Trådtilstanden ’Blocked on wait’

·         Flere monitorerEks9

Opg9

Fredag

08.30 – 10.00

Flowdiagrammer

·         Flowdiagrammer

·         Producer/Consumer-eksempel

Doug Lea (kopier udleveres)

Eks10

OS Silberschatz kap 1-2

 

 


Uge 36

Dag

Tidspunkt

Emne

Pensum / Opgaver

Mandag

10.20 – 11.50

Opsamling på trade

·         Gennemgang af Opg8 og Opg9

·         Missed Notification

·         Early Notification

Grand s. 409-15

Tirsdag

12.30 – 14.00

Opsamling på tråde+

Operating system structures

OS Silberschatz kap 3

Torsdag

08.30 – 10.00

Producer/Consumer

·         Flowdiagrammer

·         Producer/Consumer-eksempel

Doug Lea (kopier udleveres)

Eks10

Opg10

Fredag

08.30 – 10.00

Projektarbejde

 

 

 

 


Uge 37

Dag

Tidspunkt

Emne

Pensum / Opgaver

Mandag

10.20 – 11.50

·         Ingen undervisning pga. 1. års hyttetur

 

Tirsdag

12.30 – 14.00

·         Ingen undervisning pga. 1. års hyttetur

 

Torsdag

08.30 – 10.00

Projektarbejde

 

Fredag

08.30 – 10.00

Projektarbejde

 

 


Uge 38

Dag

Tidspunkt

Emne

Pensum / Opgaver

Mandag

10.20 – 11.50

Projektarbejde

 

Tirsdag

12.30 – 14.00

Projektarbejde

Ingen lærerstøtte (bjbu i Århus)

 

Torsdag

08.30 – 10.00

Projektarbejde

Ingen lærerstøtte (lærer til conference I DMLF)

 

Fredag

08.30 – 10.00

Projektarbejde

Ingen lærerstøtte (lærer til conference I DMLF)

 

 


Uge 39

Dag

Tidspunkt

Emne

Pensum / Opgaver

Mandag

10.20 – 11.50
(bjbu)

Processer

consept, scedulering, operations, cooperating, interproces communication, Client-Server communication (socket og RMI)

OS Silberschatz kap 4

Opgave1

 

Tirsdag

12.30 – 14.00
(nokn)

Observer pattern

·          

 

Torsdag

08.30 – 10.00
(nokn)

Opsamling på tråde og obligatorisk opgave  ??

·          

 

Fredag

08.30 – 10.00
(bjbu)

Socket

Client-Server communication med Socket – Socket programmering

OS Silberschatz kap 4

Opgave2

Suppler OS– socket-intro med:
Jia, s. 408 – 411 (intro)
Wu, kapitel 11 (alm. IO)

 


Uge 40

Dag

Tidspunkt

Emne

Pensum / Opgaver

Mandag

10.20 – 11.50
(bjbu)

Socket Programmering (fortsat):

·         En ekko-klient med ét ekko-kald

·         En ekko-server (sekventiel)

·         En parallel ekko-server

·         En ekko-klient med flere ekko-kald

 

 

Jia, s. 413-414 (Example 9.2)

Jia, s. 412-413 (Example 9.1)

Jia, s. 415-416 (Example 9.3)

 

Suppler OS– socket-intro med:
Jia, s. 408 – 411 (intro)
Wu, kapitel 11 (alm.
IO)

Tirsdag

12.30 – 14.00
(nokn)

Socket Programmering(fortsat) :

·         Broadcasting: En chat-server

·         En chat-klient

·         Auktionshus

 

 

Jia, s. 415-416 (Example 9.3)

Jia, s. 418-420 (Example 9.5)

Eksempel – kun class filer

Opgave3

Torsdag

10.20.11.50
(bjbu)

Socket Programmering(fortsat) :

·         opsamling på opg2

·         Auktionshus

·         Distribueret  termometer

 

 

 

Eksempel – kun class filer

Opgave3

Opgave SocketTermomer

Fredag

08.30 – 10.00
(nokn/bjbu)

Socket Programmering(fortsat) :

·         Auktionshus

 

 

 

 

 


Uge 41

Dag

Tidspunkt

Emne

Pensum / Opgaver

Mandag

10.20 – 11.50
(bjbu)

Opgaveløsning

·         Auktionshus

·         Termometer

·         Chat-server

 

Tirsdag

12.30 – 14.00
(nokn)

Opgaveløsning

·         Auktionshus

·         Termometer

·         Chat-server

 

Torsdag

08.30 – 10.00
(nokn)

Opgaveløsning

·         Auktionshus

·         Termometer

·         Chat-server

 

Fredag

08.30 – 10.00
(bjbu)

Opsamling

·         Chat-server (gennemgang)

 

 

 

Husk Efterårsferie i uge 42

 

 


Uge 43

Dag

Tidspunkt

Emne

Pensum / Opgaver

Mandag

10.20 – 11.50
(bjbu)

RMI Programmering:

·         Person

·         PersonCollection

OS Silberschatz kap 4.6

Opgave5 momsberegning

 

Tirsdag

12.30 – 14.00
(nokn)

RMI Programmering:

·          

 

Torsdag

08.30 – 10.00
(nokn)

RMI Programmering:

·          

Jia, s. 434 – 439

Opgave6 konto manager

 

Fredag

08.30 – 10.00
(bjbu)

RMI Programmering:

·          

Jia, s. 434 – 439

 


Uge 44

Dag

Tidspunkt

Emne

Pensum / Opgaver

Mandag

10.20 – 11.50
(bjbu)

RMI Programmering:

·         Gennemgang af opgave 5+6

 

Tirsdag

12.30 – 14.00
(nokn)

RMI Programmering:

·         Mini-projekt

 

Torsdag

08.30 – 10.00
(bjbu)

RMI Programmering:

·         Mini-projekt

 

Fredag

08.30 – 10.00
(nokn)

RMI Programmering:

·         Mini-projekt

 

 


Uge 45

Dag

Tidspunkt

Emne

Pensum / Opgaver

Mandag

10.20 – 11.50
(nokn)

RMI Programmering:

·         Mini-projekt

 

Tirsdag

12.30 – 14.00
(bjbu)

RMI Programmering:

·         Mini-projekt

 

Torsdag

08.30 – 10.00
(nokn)

RMI Programmering:

·         Mini-projekt

 

Fredag

08.30 – 10.00
(bjbu)

RMI Programmering:

·         Mini-projekt

 

 

 


Uge 46

Dag

Tidspunkt

Emne

Pensum / Opgaver

Mandag

10.20 – 11.50
(nokn)

Distribueret Programmering:

·         Mini-projekt

 

Tirsdag

12.30 – 14.00
(bjbu)

Distribueret Programmering:

·         Mini-projekt

 

Torsdag

08.30 – 10.00
(nokn)

Distribueret Programmering:

·         Mini-projekt

 

Fredag

08.30 – 10.00
(bjbu)

Distribueret Programmering:

·         Mini-projekt

 

 

 

 


Uge 47

Dag

Tidspunkt

Emne

Pensum / Opgaver

Mandag

 

Distribueret Programmering:

·         Mini-projekt

 

Tirsdag

 

Distribueret Programmering:

·         Mini-projekt

 

Torsdag

 

Distribueret Programmering:

·         Mini-projekt

 

Fredag

0

Distribueret Programmering:

·         Mini-projekt

 

 

 

 


Uge 48-51

Dag

Tidspunkt

Emne

Pensum / Opgaver

Mandag

Fastlægges senere

Pilotprojekt (TPA/VPG/VSU):

 

 

Tirsdag

Fastlægges senere

Pilotprojekt (TPA/VPG/VSU):

 

 

Torsdag

Fastlægges senere

Pilotprojekt (TPA/VPG/VSU):

 

 

Fredag

Fastlægges senere

Pilotprojekt (TPA/VPG/VSU):