Pensumopgivelse
i fagområdet Systemkonstruktion

1. Studieår - DM022

TietgenSkolen,
IT & Medie Akademiet

den 21.05.2003

 

Litteratur:

An intruduction to Object-Oriented Programming with Java (C. Thomas Wu, WCB/McGraw Hill 1999):

Hele bogen excl. kap 14.

Java Structures (Duane A. Bailey, WCB/McGraw Hill 1999):

Kap 0-10, 12.1, 12.2

Objektorienteret analyse og design 2./3. udg. (Lars Mathiassen m.fl., Marko 1998/2001):

Hele bogen, excl. kap 2-8.

Database Systems (Thomas Conally et al., Addison Wesley 2002) 3. udgave:

Kap. 2.1, 3, 5, 13.1-13.8

Object-Oriented Modeling and Design (James Rumbaugh et al., Prentice-Hall 1991):

Kap. 17.3