Datamatikeruddannelsen

TietgenSkolen

IT & Medie Akademiet

 

 

Endelig pensumopgivelse i fagområdet:

Virksomhedens systemer

 

1. Studieår – DM0132    24. maj 2002

 

·      Objekt Orienteret Analyse & Design 2./3. udgave 2001, Lars Mathiassen et al.,
     ForlagetMarko ISBN 87-7751-153-0. Kapitlerne 1-8 + 15 + 18-20

·      Brugervenligt webdesign, 1. udgave 2000, Rolf Molich, Ingeniøren/bøger,
     ISBN 87-571-2285-7.

·      Professionel Systemudvikling - Erfaringer, muligheder og handling af Niels Erik Andersen      m.v. Forlag: Teknisk forlag, ISBN: 87-571-0958-3. Kapitlerne 1, 4-10.

·      Organisation 1. udgave, juli 2000, Poul Erik Christiansen et al., Trojka ISBN 87-90701-21-6

·      Logistik 1./2. udgave, december 2000, Poul Erik Christiansen et al., Trojka,
     ISBN 87-90701-28-3. Alle kapitler undetaget kap. 9, 12-13.

·      ”Introduktion til Regnskab & virksomhedsvurdering”, Søren Holm-Rasmussen,
     Ole Christensen, Systime, ISBN: 87-616-0041-5
. Kapitlerne 11-12, 14 samt appendix B og C