Endelig pensumopgivelse
i fagområdet Virksomhedens systemer

1. Studieår - DM007

TietgenSkolen, 
IT & Medie Akademiet


den 22.05.2001

 

Litteratur:

Objektorienteret analyse og design (Lars Mathiassen m.fl.): Kap. 1-8, 15, 18-20.

Brugervenlige edb-systemer (Rolf Molich): Alle kapitler.

Professionel systemudvikling (Niels Andersen m.fl.): Kap 1, 4-10.

Organisation og logistik (Poul Erik Christiansen og Thomas Trojel): Kap. 1-10 samt side 469-475.

Introduktion til regnskab og virksomhedsvurdering (Søren Holm-Rasmussen og Ole Christensen): Alle kapitler.

+ diverse udleverede kopier.