Endelig pensumopgivelse
i fagområdet Systemkonstruktion

1. Studieår - DM007

TietgenSkolen, edb-skolen

den 21.05.2001

 

Litteratur:

An intruduction to Object-Oriented Programming with Java (C. Thomas Wu, WCB/McGraw Hill 1999):

Hele bogen excl. kap 14.

Java Structures (Duane A. Bailey, WCB/McGraw Hill 1999):

Kap 0-10, 12.1, 12.2

Objektorienteret analyse og design 2. udg. (Lars Mathiassen m.fl., Marko 1998):

Hele bogen, excl. kap 2-8 (inkl.) .

Database Systems (Thomas Conally et al.):

Kap. 2.1, 3.1-5, 6.1-6.9, 13.1-13.3

Object-Oriented Modeling and Design (James Rumbaugh et al., Printice-Hall 1991):

Kap. 17.3

Diverse noter