Skema for DM99-7 Sidst opdateret af Bjørk Busch 28.04.2000

 Uge 18

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

8.15-9.00

U

Prøve-

eksamen

System-

konstruk-

tion

8.30-

13.30

Lærerfri

(DM

lærer-

møde)

Prøve-

eksamen

Virksom-

hedens-

systemer

8.30-

13.30

 

9.05-9.50

U

 

10.20-11.05

B

 

11.10-11.55

B

 

11.55-12.45

-

-

12.45-13.30

 

 

13.35-14.20

 

 

14.25-15.10

 

 

 

Systemkonstruktion:

Virksomhedens systemer: