Skema for DM98-5 Sidst opdateret af Bjørk Busch den 06.11.1998

 Uge 46

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

8.15-9.00

B

B

 

B

B

9.05-9.50

B

B

 

B

B

10.20-11.05

B

B

 

B

B

11.10-11.55

B

B

 

B

B

11.55-12.45

-

-

-

*******

-

12.45-13.30

B

B

B

B

 

13.35-14.20

B

B

B

B

 

14.25-15.10

 

 

 

 

 

Detailplaner:

******* Torsdag starter 5. Lektion kl. 12.25 så der sluttes kl. 14.00

Onsdag kan der forekomme ændringer så der startes og sluttes senere

 

Systemkonstruktion

Litteratur: The Object Concept [OC]

Litteratur: Introduction to data structures and algorithms with C++ [DSA]

Litteratur: Objektorienteret analyse og design [OOAD]

Hjemmeopgaver til uge 46 : Der er ingen specielle hjemmeopgaver til denne uge, men i må gerne aflevere opgave Cop010, idet kun den programdel som vedrører udskriften skal afleveres.

Opgave cop-032 bliver ugens programmerings-opgave/projekt - jeg foreventer at i afleverer når i er færdige - senest tirsdag i uge 47. Kun udskrift af den programdel som vedrører udskriften og forretningsobjekterne skal afleveres.

Mandag:

8.15-12.45 Morgensamling, herefter praktisk arbejde med udskriftsopgaven cop032

12.45-14.20 Introduktion til elementerne i objektorienteret design

Der vil blive samlet op på resultatet fra analysen og hvad det skal bruges til i design-fasen.

Der vil blive tale om en overordnet introduktion i [OOAD] kap 9, 10, 12 og 13

kapitlerne kan i denne runde med fordel skimmes hurtigt

Tirsdag:

8.15-10.20 Morgensamling, herefter praktisk arbejde med udskriftsopgaven cop032

10.20-14.20 Objektorienteret design

Modelkomponenten [OOAD] kap 12

Kapitel 12 forventes til denne dag at være læst grundigt

En konkrete øvelse "Kaj's biler" vil blive udleveret og der vil blive arbejdet med denne.

Onsdag:

12.45-14.20 Model for "Kaj's biler færdigøres og gennemgås

Evt. resttid anvendes på praktisk arbejde med udskriftsopgaven cop032

Torsdag:

8.15-12.20 Morgensamling, herefter praktisk arbejde med udskriftsopgaven cop032

12.25-14.00 Objektorienteret design

Funktionskomponenten [OOAD] kap 13

Kapitel 13 forventes til denne dag at være læst grundigt

Fredag:

8.15-10.20 Morgensamling, herefter praktisk arbejde med udskriftsopgaven cop032

Hvis man ikke når at færdiggøre opgaven må resten laves som hjemmearbejde til tisdag uge 47

10.20-11.55 Grænseflade komponenet i windows

Komponenerne listbox, combobox m.m. samt eksempler på hvordan man anvender dem.