Skema for DM98-5 Sidst opdateret af H. P. Kongstedt den 04.11.1998

 Uge 45

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

8.15-9.00

H

B

H

B

H

9.05-9.50

H

B

H

B

H

10.20-11.05

H

B

H

B

H

11.10-11.55

H

B

H

B

B&H

11.55-12.45

-

-

-

*******

-

12.45-13.30

H

B

H

B

 

13.35-14.20

H

B

H

B

 

14.25-15.10

 

 

 

 

 

Detailplaner:

******* Torsdag starter 5. Lektion kl. 12.25 så der sluttes kl. 14.00

 

 Systemkonstruktion

Litteratur: The Object Concept [OC]

Litteratur: Introduction to data structures and algorithms with C++ [DSA]

Hjemmeopgaver til uge 45 : cop-031.zip

Der skal afleveres tirsdag formiddag på papir. Opgaverne skal enten være hæftede med hæfteklamme eller i en plastiklomme, som er forsynet med navn.

Tirsdag:

C++, windows og database-tilgang

Søgning og gennemøb

Udskrifter påbegyndt (windows-program med print)

Note om printerfaciliteter: prtrap.zip

Tilhørende C++ filer der skal anvendes, hvis du vil fortsætte med at udbygge dit eget workspace. printrap.zip

Her er et færdig workspace opsat med printfaciliteter, odbc-tilslutning, en tom kundedialog og det basale til kunde-klassen: bankprt.zip
Workspace'et /projektet er opsat med print, så du kan fortsætte med dette. Du skal alligevel bruge noten som forklarer brugen af printerfunktionen.
Du kan fortsætte ud fra dette workspace, hvis du har haft problemer med at få dit eget opsat.

Opgaver:

Opg. cop-007.zip display, ret, opret kundedata (skal gerne afsluttes)
Opg. cop-008.zip sekventiel søgning i usorterede data
Opg. cop-009.zip sekventiel behandling af alle data
Opg. cop-010.zip simpel udskriftsmodel

Fredag:

C++, windows og database-tilgang

Søgning og gennemøb (centrale dele fra cop-008 og cop-009 gennemgås på klassen)

Udvælgelse med i database med filtre - herunder søgning og sortering (gennemgang på klasse med eksempler)

Udskriftsskabeloner simple og med brud-problematik (gennemgang på klasse evt. bliver der udarbejdet en lille note)

Opgaver:

Opg. cop-010.zip simpel udskriftsmodel
Opg. cop-032.zip mere kompliseret udskriftsmodel (introduktion - men forventes ikke påbegyndt - opgaven vil indgå uge 46)

 

 Virksomhedens systemer

Mandag:

1+2 lektion: Undervisning i litteratursøgning til seminarrækken.

Biblioteksundervisning v/Naja Slynborg. Der vil være en præsentation af søgeteknikker, anvendelige biblioteksbaser etc, mulighed for at afprøve eksempler på søgninger, kildekritik etc.

 

 3-6 lektion:

OOA&D-bogen K5+K6+K7

Derudover vil der komme diverse småopgaver til kapitlerne.

Onsdag:

OOA&D K.8 samt hele bogen "Brugervenlige edb-systemer" af Rolf Molich. Undervisningen vil benytte sig af de databaseprototyper, som I har udviklet i jeres første projekt. Derfor vil det være nødvendigt, at I har adgang til en elektronisk udgave af denne.

Fredag:

1-3 lektion: Gruppearbejde med prototypen. Præsentationen flyttet til mandag uge 47.

Derudover vil seminarrækken blive præsenteret og gennemgået.