Skema for DM98-5 Sidst opdateret af H.P.Kongstedt den 25.10.1998

 Uge 44

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

8.15-9.00

STUDIE-

TEKNIK

(PROSA)

9.30-

15.00

B

H

SELV-

STUDIE

DAG

B

9.05-9.50

B

H

B

10.20-11.05

B

H

B

11.10-11.55

B

H

B

11.55-12.45

-

-

-

12.45-13.30

B

H

 

13.35-14.20

B

H

 

14.25-15.10

 

 

 

Detailplaner:

 

 

 Systemkonstruktion

Litteratur: The Object Concept [OC]

Litteratur: Introduction to data structures and algorithms with C++ [DSA]

Litteratur: Objektorienteret analyse og design [OOAD]

Litteratur: NOTE: Udrag fra Grundlæggende matematik for dataloger [MAT]

Litteratur: NOTE: Relationel databasedesign (Rumbaugh) 17.3 [DBMAP]

 

Tirsdag:

[OOAD] kap 17 persistens og mapning fra OO-model til relationel database

[DBMAP] kap 17.3 mapning fra OO-model til relationel database

Følgende note kan også være interessant: http://dec51.tietgen.dk/l/l04/www/systemud/datamod.zip

[MAT] kap 4.4 og kap 1.1 udsagnslogik

Fredag:

C++ og windows fortsat - detaljer følger senere

 

 Virksomhedens systemer

 

Onsdag:

1-6 lektion:

Evaluering af året og undervisningen indtil nu. Emner vil bl.a. være:

1. Den faglige udvikling indtil nu.

2. Undervisningsformen fremover.

3. Evt.

 

3-6 lektion:

OOA&D-bogen K5+K6+K7

Derudover vil der komme diverse småopgaver til kapitlerne.

Dette punkt flyttet til mandag uge 45