Skema for DM98-5 Sidst opdateret af Hans Peter Kongstedt den 11.03.1999

 Uge 11

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

8.15-9.00

H+B

B

H

B

-

9.05-9.50

H+B

B

H

B

-

10.20-11.05

H+B

B

H

B

-

11.10-11.55

H+B

B

H

B

-

11.55-12.45

 

-

-

-

-

12.45-13.30

 

 

 

 

 

13.35-14.20

 

 

 

 

 

14.25-15.10

 

 

 

 

 

 

Mandag:

Fremlæggelser af foreløbig eksamensprojektarbejde

Der afsættes 1/2 time pr. gruppe, heraf 15-20 minutter til fremlæggelse og resten til diskussion med klassen 

Fredag:

Underviserfri dag grundet medarbejderdag.

 Systemkonstruktion

Litteratur: Uddrag fra Elmasri databaser og SQL, fotokopier udleveret uge 10

Litteratur: [MA] Matematik for dataloger.

Tirsdag: Tabeller og normalisering, herunder mængdealgebra

Torsdag: Tabeller og normalisering og SQL, herunder mængdealgebra

Databaseemnet fortsætter i uge 12, hvor det forventes afsluttet

Onsdag:

Virksomhedens systemer

Virksomhedens andre systemer på grundlag af udleveret note (11/3-99)