Skema for DM98-5 Sidst opdateret af Bjørk Busch den 11.02.1999

 Uge 07

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

8.15-9.00

B

B

 

Studiekreds

arbejde

B

B

9.05-9.50

B

B

B

B

10.20-11.05

B

B

B

 

11.10-11.55

B

B

B

 

11.55-12.45

-

-

-

-

-

12.45-13.30

 

Studiekreds-arbejde

 

B

 

Studiekreds-arbejde

13.35-14.20

B

14.25-15.10

B

 

  Systemkonstruktion

Litteratur: The Object Concept [OC]

Litteratur: Introduction to data structures and algorithms with C++ [DSA]

Litteratur: Objektorienteret analyse og design [OOAD]

Mandag: Opsamling og opgaveløsning

Tirsdag:

Flettealgoritme

Filer

Opgaveløsning

Onsdag: Afrunding på datastrukturer, algoritmer m.m. (BEMÆRT TIDSPUNKT)

Opgaveløsning

Torsdag: Design: opsamling på model og funktioner + nyt: resten (arkitektur) [OOAD] Kap 8-14.

 Opgaveløsning

Fredag: Afrunding på design

Opgaveløsning