Skema for DM98-5 Sidst opdateret af Hans Peter Kongstedt den 10.02.1999

 Uge 06

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

8.15-9.00

H

B

H

B

H

9.05-9.50

H

B

H

B

H

10.20-11.05

H

B

H

B

H

11.10-11.55

H

B

H

B

H

11.55-12.45

-

-

-

-

-

12.45-13.30

 Lektie-hjælp

System-

Konstruktion

 

Øvelser og studiekredsarbejde uden lærerstøtte

 

13.35-14.20

14.25-15.10

  

 Virksomhedens systemer:

Mandag:

Program fra fredag uge 5

Onsdag:

Miljøstyring, "Organisation og logistik", Kap. 15, udleveret note "Livscyklusmetodens…"

Resultat af gruppearbejde bliver udgivet som kompendium og bliver pensum.

Fredag:

1. lektion: Oplæg omkring mødeafholdelse, mødedeltagere etc.

2-4. lektion: "Hvordan laver man i fællesskab en god rapport" v./Annette Brask

Teori og praksis. Husk at skrive indledning, som I som studerende ville formulere det i studiehåndbogen.

Afleveringsopgave 8.4 kl 8.15

Systemkonstruktion:

Litteratur:

[OC] The Object Concept, Rich Decker & Stuart Hirshfield

[DSA] Introduction to data structures and algorithms with C++, Glen W. Rowe

[AP] Algoritme og progudv. note af Hans Søndergaard

[MA] Matematik for dataloger.

Tirsdag:

Binær søgning [OC] kap 10.2 & kap 5.5 opg. 16 , [DSA] kap 11.3, 11.4

Evt. kompleksitet ( [AP] kap 3&4, [OC] kap 11.4, [DSA] kap 11.5&11.6 )

3. lektion: Foredrag ved A. Østergaard omkring praktisk Internethandel (og EDI).

Lokale 2137

Torsdag:

Sortering , [DSA] kap 12

kompleksitet ( [AP] kap 3&4, [OC] kap 11.4, [DSA] kap 11.5&11.6 )