Skema for DM98-5 Sidst opdateret af Bjørk Busch den 20.01.1999

 Uge 03

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

8.15-9.00

B

B

 

B

B

9.05-9.50

B

B

 

B

B

10.20-11.05

B

B

 

B

 

11.10-11.55

B

B

 

B

 

11.55-12.45

-

-

-

-

-

12.45-13.30

 

 

B

 

 

13.35-14.20

 

 

B

 

 

14.25-15.10

 

 

B

 

 

 

  Systemkonstruktion

Litteratur: The Object Concept [OC]

Litteratur: Introduction to data structures and algorithms with C++ [DSA]

Litteratur: Objektorienteret analyse og design [OOAD]

Mandag: Datastrukturer

Vektorer/array og lister i array (opfølgning på øvelser)

Stak og Kø: [DSA] kap 7

Der vil være øvelser/opgaver til stak og kø (opgave 14,15,16).

Tirsdag: Genneralisering og standard-rutiner

Templates: [DSA] kap 8 samt mini-eksempel [BJBU]

Opgave: Omskriv stak og kø (opg 14 & 16) til en generel template-klasse

Onsdag: Standard Liste-klasse implementeret i array

Opgaver:

          1. Der skal udarbejdes en liste-template-klasse basret på array (se evt. [OC] 11.2) for principskitse - opgave vil blive stillet på klasse
          2. Undersøg MFC klasserne CArray og CList (c++ help) og prøv at afteste dem.

Torsdag: Realisering af associationer og aggregeringer med Vektor / arrary og lister

Der vil ikke være skrevet materiale hertil, men alene blive baseret på præsentation på klassen, hvorefter vi laver en opgave:

http://dec51.tietgen.dk/l/l04/www/c%2b%2b/opgaver/zip/cop-019.zip

 

Fredag: Linkede lister [OC] kap 11.3 og [DSA] kap. 10

Opgave: http://dec51.tietgen.dk/l/l04/www/c%2b%2b/opgaver/zip/cop-018.zip

Tillæg til opgave 18 om linket liste: http://dec51.tietgen.dk/l/l04/www/c%2b%2b/noter/lnkliste.zip

 

 

 Virksomhedens systemer:

Afleveringsopgave: Afleveres senest fredag 12.00. Opgave 8.8; dog ikke delspgm. 8.7 og 8.8