1. studieår - DM98-5

Kopiseddel for udleveret materiale:

Sidst opdateret den

20.05.1999

Virksomhedens systemer:

Titel

Dato

Antal sider

 =============== EFTERÅRET 1998 ==============

========

======

Diverse overheads

 

100

Diverse noter og opgaver

 

50

Peter Neergaard,"Planlægning af ændringer"

 

25

 =============== FORÅRET 1999 ==============

========

======

Diverse overheads

 

100

Diverse noter og opgaver

 

50

Regnskabsmateriale

 

52

Seminarrækkeopgaver (se hjemmeside)

 

0

 

Systemkonstruktion:

Titel

Dato

Antal sider

 =============== EFTERÅRET 1998 ==============

========

======

Diverse materiale i papirform (noget af det udleverede findes også som elektronisk og står også herunder)

Aug-sept

30

 Datamodeleringsopgaver (access)

aug-sep. 

 6

 Note: Grundlæggende Matematik for dataloger

 sep-okt.

42

Eksempel på brug af Listbox

nov.

1

Note: Arv med C++, om ure af ToHø

 

30

Note om modeller (objmodela)

2. dec.

7

OOD eksempel fra Kaj´s biler

2. dec.

6

Modeleksempler i C++ (banksystem)

2. dec.

12

 ====== Materiale udleveret i elektronisk form ======

========

======

C++ opgaver og løsninger

 

x

Note: C++ med dialogbaseret windowsgrænseflade

 

x

Note: C++ med ODBC- og windows- grænseflade incl. diagram

 

x

Oversigter over reserverede ord i C++, C++ operationer og C++ specialtegn

 

x

Note: Faciliteter i dialogbaseret windowsgrænseflade

 

x

Note: Om referenceparametre

 

x

Note om skabeloner

 

x

Note om printklasse

 

x

Eksempel på print/rapportklasse kundeliste

 

x

Eksempel på print/rapportklasse kontoudtog

 

x

 =============== FORÅRET 1999 ==============

========

======

C++ opgaver og løsninger i papirform

 

20

Eksamenssæt og løsninger i papirform

 

50

Elmasri - database kapitler

 

150

Databaseopgaver og løsninger

 

5

Note: Algoritme og programudvikling med brug af programming by contract - Hans Søndergaard

 

51

Eksempler på brug af filer

 

5

     

 ====== Materiale udleveret i elektronisk form ======

========

======

C++ opgaver og løsninger

 

x

     

 

 

 

 

 Diverse andet:

Titel

Dato

Antal sider

 =============== EFTERÅRET 1998 ==============

========

======

Juleprojekt 

23. nov 

 

 

 

 =============== FORÅRET 1999 ==============

========

======

 Eksamensprojektpapirer

 

9