Endelig pensumopgørelse

1. Studieår - DM985

TietgenSkolen, edb-skolen

den 20.05.1999

Virksomhedens systemer:

Objektorienteret analyse og design 2. udg. (Lars Mathiassen m.fl.):

Hele bogen, excl. kap. 9-14 (inkl.).

Organisation og logistik (Poul Erik Christiansen & Thomas Trojel):

Kapitel 1-15 (inkl.).

Professional Systemudvikling (Niels Erik Andersen m.fl.):

Kapitel 4-7 (inkl.) samt kapitel 10.

Brugervenlige edb-systemer (Rolf Molich):

Hele bogen.

Udleverede kopier:

Erhvervsøkonomi, Bind 1, 1. udgave, 1996: Regnskabsafslutning, kap. 6 (side 137-183),

Regnskabsanalyse, kap. 7 (side 184-223) og Budgettering kap. 8 (side 224-238).

Planlægning af ændringer 2. udg., Peter Neergaard, (side 63 - 107).

Se i øvrigt kopiseddel.

Systemkonstruktion:

Fundamentals of Database Systems - second edition (Elmasri/Navathe):

2.1-2.2, 6.5, 7.2, 12.1-12.6.

Objektorienteret analyse og design 2. udg. (Lars Mathiassen m.fl.):

Hele bogen, excl. kap 2-8 (inkl.) .

The Object Concept (Rick Decker & Stuart Hirshfield):

1, 2, 3, 4, 5, 6.2, 7.1, 7.2, 8 (dog ikke virtuelle funktioner som dækkes af nedenstående).

Introduction to datastructures and algorithms with C++ (Glenn W. Rowe):

4.6, 5-13 (inkl.), 14.1 og 14.4.

Udleverede kopier::

Se kopiseddel.