1. studieår - DM97-4

Kopiseddel for udleverede materialer:

Virksomhedens systemer:

Titel

Dato

Antal sider

Tyveriet

8/9-1997

3

Opgave 2.10+2.11 i Trojka

15/9-1997

2

Opgave 3.1+3.2+3.3 i Trojka

16/9-97

2

Afleveringsopgave 1

19/9-97

1

Note om Ændringsstrategier

 22/9-97

 11

Opgave 4.5+4.6+4.7+4.8+4.15 i Trojka

 17/9-97

 4

Obligatorisk opgave 1

 29/9-97

 16

Note om cost/benefit

 29/9-97

10

Plancher vedrørende Ændringsstrategier

 29/9-97

 3

Virksomhedens systemer (Kap. 4 fra hovedopgave)

22/10-97

15

OOA opgave

 18/11-97

1

Note om "Interview"

 24/11-97

14

Afl. Opg. 1+2 (SAS og logistik)

26/11-97

2

Obligatorisk opgave II

1/12-97

8

Eksamensopgave Juni 1997

 18/12-97

 =============== FORÅRET 1998 ==============

========

=======

Opgave 5.1+5.6 i Trojka

 5/1-98

2

Kompendium med opgaver til Trojka kap. 6-10

7/1-98

14

"Projektledelse og systemudvikling", P. Staal Vinje,

Kap. 4+5+6+8+9+11 

7/1-98

35

"Livscyklusmetoden som grundlag…."

9/2-98

9

 EAN-systemet

9/2-98

20

 Opgave 13.6+13.7 i Trojka bind II

 9/2-98

 1

To avisartikler til identificering af kommunikation

13/2-98

2

Materiale vedrørende opponentindlæg

31/3-98

7

Diverse materiale vedrørende skriftlig/mundtlig kommunikation

1/4-98

9

Uddrag fra Trojka Bind II, s.137-238

1/4-98

52

Helge Green: "Virksomhedens løn- og personaleadministra…"

15/4-98

24

Artikel "Is your GIS ready to make it's debut?"

15/4-98

3

Opgave 6.5+6.6+6.8 i Trojka bind II

20/4-98

3

Opgave 7.5 i Trojka bind II

21/4-98

1

Opgave 8.1+8.2 i Trojka bind II

23/4-98

2

Div. mat. til Trojka bind II

23/4-98

10

To øvelsesopgaver

23/4-98

2

Artikel fra DJØF-bladet

23/4-98

1

 

 

 

 

Systemkonstruktion:

Titel

Dato

Antal sider

Datamodelleringsopgaver

september

12 

C++ opgave 1-11

 

12

C++ opgave 1-6 - løsninger

 

17 

Note: C++ med dialogbaseret windowsgrænseflade

ultimo september

13 

Note: C++ med ODBC- og windows- grænseflade incl. diagram

ultimo september

19

Note: Faciliteter i dialogbaseret windowsgrænseflade  

 

3

Note om referenceparametre

 

1

Noter om template (help+bjbu)

 

Eksemplel på template (postdistrikt list-/combo-box)

 

1

Note om printklasse

 

Eksempel på print/rapportklasser 

 

Eksempel på model - regnemaskine

 

Eksempel på model - banksystem

 

12 

Obligatorisk opgave  - sleepware - realisering

 

6

 =============== FORÅRET 1998 ==============

========

=======

 C++ opgave 12+13 (array) (opgavesamling)

 8. jan. 98

 Eksempel på pre- & postcondition fra C++ bog

13 jan. 98

 Binær søgning - algoritme

13 jan. 98

1

C++ opgave 14-17

13 jan. 98

3

 Note: Algoritme og programudvikling med brug af programming by contract - Hans Søndergaard

15. jan 98

51

 Note: Grundlæggende Matematik for dataloger

15. jan 98

42

C++ opgave 18 (opgavesamling)

20 jan. 98

1

 C++ opgave 19-21 (opgavesamling)

29 jan. 98 

 C++ opgave 22-23 (binære træer 4 sider - fra nettet)

2 feb. 98 

(0) 

 C++ opgave 24-25 (merge/flet og hashing udleveret via mail)

5 feb. 98 

(0) 

Prøveeksamenssæt fra maj 1997

jan/feb. 98

6

Eksamenssæt juni 1997

12 feb.

8

Opgave til design - Kaj's biler

23. feb.

8

Note om datamodelering (BJBU) udleveret via mail

16. feb.

(0)

Note om SQL (udleveret via mail)

16. feb.

(0)

Datamodelerings opgaver (bjbu)

16. feb.

4

Datamodelerings opgaver Dr. DIP (bjbu)

17. feb. 

3

SQL opgaver (elmasri)

18. feb.

1

SQL opgaver (forening)

19. feb.

1

Objektmodel (objmodela & objmodelb) udleveret via mail

17 apr.

(0)

Eksempler på adskildt interface til model samt brug af events

Udleveret via mail (interface.zip)

17 apr.

(0)

Fil-operationer - udleveret via mail

17 apr.

(0)

Eksempel på brug af filer - udleveret via mail

17 apr.

(0)

Oversigt over C++ operationer - udleveret via mail

17 apr.

(0)

Dato'er og klokkeslæt i C++ - udleveret via mail

17 apr.

(0)

C++ opgave 26 & 27

28 apr.

2

C++ opgave 26 & 27 løsninger - udleveret via mail

30 apr.

(0)

 

 

 

 

 

 

 

 Eksamen:

Titel

Dato

Antal sider

 Eksamensregler

april

 

 Eksamen med edb

april

1

 Grovplan og grundlag for eksamensprojektet

25. feb.

5

 Grundlag for eksamensprojektet - design del

23. mar.

5

 Grundlag for eksamensprojektet - realisering og rapport del

Udleveret via mail.

5. maj.

(0)