Eksamens bestemmelser

3. semester eksamen i SDP og CDS

Datamatikeruddannelsen, Erhvervsakademiet Lillebælt

Version 3.0, Foråret 2014

Før eksamen

Under forberedelsen

Under eksamen

Efter eksamen

Bemærk