DM091 - 3. semester efterår 2010

Softwarearkitektur og Distribuerede Programmer

Foreløbig overordnet plan for SDP

 

 

SDP Softwarearkitektur og Distribuerede Programmer

Uge 33-36

Socket, Trådning og synkronisering

Uge 37-40

Distribueret programmering:og softwarearkitektur

-remoting
 

Projekt: Distr. Løsning vha. remoting, sockets og tråde med  samtidighed og synkronisering

   

Uge 41-44/45

Distribueret programmering:og softwarearkitektur

-         webservices

-         web

Uge 45/46-50

Algoritmer og datastrukturer (Træer og Grafer)
Sprogteori

Uge 51-02

Repetition