DM091 - 3. semester

Ugeplan for Softwarearkitektur og Distribuerede Programmer

Tema: Remoting  - Gå til uge: 38, 39, 40,

Sidst ændret: 2010.10.05

Uge 38
Dag Tidspunkt Emne Litteratur / Opgaver
Mandag  08:30 - 11:50 

 

Introduktion til .NET Remoting

Fokus på singleton registrering - server aktiveret SAO og MBRO
(remote domæne model)

Proxy mønster med remoting

Microsoft om .NET Remoting arkitektur

Wikipedia om .NET Remoting

Slides om remoting
Slides om Proxy mønster

Eksempler på Server og Client med Remoting

Ekstra supplement: MathEksempel fra slides

 

  Diskussion og løsnings idéer på Auktionshus-projekt
- 14:00 Opgaveløsning (R01 og R02) - begge er obligatoriske

 

R01 - remote vare (MBRO)
R02 - remote varesamling (MBRO) - hvor de enkelte varer også er MBRO
Tirsdag    Opgaveløsning uden lærerstøtte  
     
Torsdag  08:30 - 11:50  Remoting fortsat
  
Core C#(*) kap 14.2 om Remoting

 

- 14:00 Opsamling / gennemgang af tidligere opgaver

Opgaveløsning (R01 og R02) - begge er obligatoriske

 

R01 - remote vare (MBRO)
R02 - remote varesamling (MBRO) - hvor de enkelte varer også er MBRO

Afleveringsopgaver (obligatoriske) denne uge: Opgave R01 og R02
(*) Core C# and .NET, Stephen C. Perry - se Fronter
(**) .Net Application Development with C#..., Hanspeter Mössenböck - se Fronter
(***) C# To the point -.., Hanspeter Mössenböck -   - se Fronter
 


Hvis der er nogen som ikke helt er med på det med opdeling i interface og implementering, så er her et par mini eksempler med video, der viser hvordan.

Video Hvordan bruger man klasser fra et andet classlibrary-projekt
Video Hvordan kan opdele interfaces til modelkomponenten, implementationen af klasserne og brugergrænsefladen i selvstændige projekter.

 

Uge 39
Dag Tidspunkt Emne Litteratur / Opgaver
Mandag  08:30 - 11:50 

 

Remoting fortsat

MBVO og DTO møstret

 

 

Gennemgang af remoting Vare (R01)
Gennemgang af remoting Varekatalog med remoting Varer (R02) 
Gennemgang af remoting Varekatalog med MBVO Varer 

 

Core C#(*) kap 14.2 om Remoting

http://martinfowler.com/eaaCatalog/dataTransferObject.html se mere i Martin Fowler bog

Slides om remoting
 
Eksempel der demonstrerer Server og Client med både MBVR og MBVO objekter

Materiale der kan bruges som hjælp for opgaver - løsning der ikke er distribueret:
Solution med vare, der ikke er remote (med test-"klient")
Solution med varekatalog, der ikke er remote (med test-"klient")
Solution med varetransaktion, der ikke er remote (med test-"klient")
 

- 14:00 Opgaveløsning  R03 R03 - remote vare (MBRO) - med bevægelser som MBVO
(se evt. ikke remote udgave for hjælp -link  mandag formiddag uge 39)
 
Tirsdag  08:30 - 10:00 Remoting fortsat

Klient Session med brug af MBRO og CAO

Core C#(*) kap 14.2 om Remoting

Eksempler på remoting server og klient med Client Activated Object(CAO) 

  Opgaveløsning  R03 og R04  R03 - remote vare (MBRO) - med bevægelser som MBVO
R04 - remote varefacade med DTO objekter - session
(se evt. ikke remote udgave for hjælp -link  mandag formiddag uge 39)
Torsdag   

SUM med Bjarne

 

Afleveringsopgaver (obligatoriske) denne uge: Opgave R03 og næste uge R04
(*) Core C# and .NET, Stephen C. Perry - se Fronter
(**) .Net Application Development with C#..., Hanspeter Mössenböck - se Fronter
(***) C# To the point -.., Hanspeter Mössenböck -   - se Fronter
 

Ekstra materiale fra undervisningen mandag

Skabelon Solution skabelon opsat med projekter, referencer m.m. for remoting
Video -
Solution
Video og VS-solution for remote vare (R01-opgave)
Video
Solution - MBRO vare
Solution - MBVO vare
Video og VS-solution for remote varekatalog med remote varer (R02-opgave)
Videoen viser også kode-forskel på om vare er remote pladseret på serveren (MBRO)  eller værdier kopieres til klient ved serialisering (MBVO) svarende til bevægelserne i opg. R03
Video
Solution
Solution
Eksempel på windows-klient med brug af grid.
Bemærk at Vare ikke er blevet rettet tilbage til at være MBRO i solition
Solution hvor Vare igen er MBRO

 

Uge 40
Dag Tidspunkt Emne Litteratur / Opgaver
Mandag  08:30 - 11:50 

 

Remoting fortsat

- specielt brug af xml.-konfigurationsfiler og brug af  IS-serveren (MS-webserveren) som server for remote objekt

Lidt om IS-serveren

 

Core C#(*) kap 14.2 om Remoting
Slides om remoting
Eksempler på Server og Client med Remoting (også set i uge 38)
Eksempler på remoting server og klient med Client Activated Object(CAO) (også set tirsdag)

Lidt om opsætning m.m. i IIS (XP)
Lidt om opsætning m.m. i IIS (v7)

     
- 14:00

Opgaveløsning  R04

 

R04 - remote varefacade med DTO objekter - session
(se evt. ikke remote udgave for hjælp -link  mandag formiddag uge 39)

Tirsdag  08:30 - 10:00 Remoting afrunding

 

Core C#(*) kap 14.2 om Remoting

Lidt om opsætning m.m. i IIS (XP)
Lidt om opsætning m.m. i IIS (v7)

Eksempler på remoting server og klient med Client Activated Object(CAO) 

- 14:00 Opgaveløsning  R04

 

R04 - remote varefacade med DTO objekter - session
(se evt. ikke remote udgave for hjælp -link  mandag formiddag uge 39)
Torsdag  08:30 - 11:50  Se ugeplan om webservice og web  
- 14:00 Se ugeplan om webservice og web  
Afleveringsopgaver (obligatoriske) denne uge: Opgave R04
(*) Core C# and .NET, Stephen C. Perry - se Fronter
(**) .Net Application Development with C#..., Hanspeter Mössenböck - se Fronter
(***) C# To the point -.., Hanspeter Mössenböck -   - se Fronter