Oprettelse af et nyt program med Kawa.

 

1. Start med at oprette et nyt projekt i en ny mappe

1.1 Vælg menupunkt Projekt -> new

1.2 Vælg drev og mappe for den nye projektmappe

1.3 Vælg iconet for opret ny mappe

1.4 Navngiv projektmappen - gerne samme navn som projektet

1.5 Vælg/åben den nye mappe som er navngivet

1.6 Navngiv projektet (filnavn uden extention)

 

2. opret nu et nyt dokument til en ny klasse (dokument iconet)

2.1 skriv:

class Xxxx

{

}

ind i dokumentet hvor Xxxx er klassens navn (husk stor starbogstav)

2.2 Vælg iconet for save (disketten)

2.2 Systemet foreslår nu samme filnavn som klassen og det skal den hedde præcis med små og store bogstaver som i klassens navn.

2.4 Sikker dig at projektmappen er valg, gem og svar ja til at addere filen til projektet.

2.5 Du kan nu arbejde videre med klasse-dokumentet, compilere m.m.

 

Vis der skal oprettes flere klasser i programmet sker det ved at gentage punkt 2.

Vis projektet har været lukket skal du først åbne projektet før du opretter nye klasse-dokumenter, da automatikken med at addere til projektet ellers ikke virker.