Printvenlig udgave og java-filer

 

 

 

/**

 * @author bjbu

 * Created on 10-11-2004

 * Gui model fra JDeveloper/JBuilder med selvstændige klasser

 */

import javax.swing.JFrame;

import java.awt.Dimension;

import javax.swing.JButton;

import java.awt.Rectangle;

import javax.swing.JLabel;

import java.awt.event.ActionListener;

import java.awt.event.ActionEvent;

 

public class Gui_ClassEventHandlereJDev extends JFrame

{

  private JButton jButton1 = new JButton();

  private JLabel jLabel1 = new JLabel();

 

  public Gui_ClassEventHandlereJDev()

  {

    try

    {

      jbInit();

    }

    catch(Exception e)

    {

      e.printStackTrace();

    }

 

  }

 

  private void jbInit() throws Exception

  {

    this.setSize(new Dimension(335, 316));

    this.getContentPane().setLayout(null);

    jButton1.setText("jButton1");

    jButton1.setBounds(new Rectangle(130, 60, 90, 65));

    jButton1.addActionListener(new Gui_ClassEventHandlereJDev_jButton1_actionAdapter(this));

    jLabel1.setText("0");

    jLabel1.setBounds(new Rectangle(65, 165, 250, 40));

    this.getContentPane().add(jLabel1, null);

    this.getContentPane().add(jButton1, null);

  }

 

  void jButton1_actionPerformed(ActionEvent e)

  {

    this.jLabel1.setText(""+(Long.parseLong(this.jLabel1.getText())+1));

  }

}

 

 

class Gui_ClassEventHandlereJDev_jButton1_actionAdapter implements ActionListener

{

  Gui_ClassEventHandlereJDev adaptee;

 

  Gui_ClassEventHandlereJDev_jButton1_actionAdapter(Gui_ClassEventHandlereJDev adaptee)

  {

    this.adaptee = adaptee;

  }

 

  public void actionPerformed(ActionEvent e)

  {

    adaptee.jButton1_actionPerformed(e);

  }

}


/**

 * @author bjbu

 * Created on 10-11-2004

 * Gui model med selvstændige indre klasser

 */

import javax.swing.JFrame;

import java.awt.Dimension;

import javax.swing.JButton;

import java.awt.Rectangle;

import javax.swing.JLabel;

import java.awt.event.ActionListener;

import java.awt.event.ActionEvent;

 

public class Gui_IndreClassEventHandlere extends JFrame

{

  private JButton jButton1 = new JButton();

  private JLabel jLabel1 = new JLabel();

 

  public Gui_IndreClassEventHandlere()

  {

    try

    {

      jbInit();

    }

    catch(Exception e)

    {

      e.printStackTrace();

    }

 

  }

 

  private void jbInit() throws Exception

  {

    this.setSize(new Dimension(335, 316));

    this.getContentPane().setLayout(null);

    jButton1.setText("jButton1");

    jButton1.setBounds(new Rectangle(130, 60, 90, 65));

    jButton1.addActionListener(new Gui_IndreClassEventHandlere_jButton1_actionAdapter());

    jLabel1.setText("0");

    jLabel1.setBounds(new Rectangle(65, 165, 250, 40));

    this.getContentPane().add(jLabel1, null);

    this.getContentPane().add(jButton1, null);

  }

 

  void jButton1_actionPerformed(ActionEvent e)

  {

    this.jLabel1.setText(""+(Long.parseLong(this.jLabel1.getText())+1));

  }

 

  private class Gui_IndreClassEventHandlere_jButton1_actionAdapter implements ActionListener

  {

    public void actionPerformed(ActionEvent e)

    {

      jButton1_actionPerformed(e);    // kode kunne også placeres her

    }

  }

}


/**

 * @author bjbu

 * Created on 10-11-2004

 * Gui model fra JDeveloper/Jbuilder? med annonym indre klasser

 */

 

import javax.swing.JFrame;

import javax.swing.JButton;

import java.awt.BorderLayout;

import java.awt.Rectangle;

import javax.swing.JLabel;

import java.awt.event.ActionListener;

import java.awt.event.ActionEvent;

import java.awt.Dimension;

 

public class Gui_IndreAnonymEventHandlereJDev extends JFrame

{

  private JButton jButton1 = new JButton();

  private JLabel jLabel1 = new JLabel();

 

  public Gui_IndreAnonymEventHandlereJDev()

  {

    try

    {

      jbInit();

    }

    catch(Exception e)

    {

      e.printStackTrace();

    }

 

  }

 

  private void jbInit() throws Exception

  {

    this.setSize(new Dimension(335, 316));

    this.getContentPane().setLayout(null);

    jButton1.setText("jButton1");

    jButton1.setBounds(new Rectangle(130, 60, 90, 65));

    jButton1.addActionListener(new ActionListener()

      {

        public void actionPerformed(ActionEvent e)

        {

          jButton1_actionPerformed(e);

        }

      });

    jLabel1.setText("0");

    jLabel1.setBounds(new Rectangle(65, 165, 250, 40));

    this.getContentPane().add(jLabel1, null);

    this.getContentPane().add(jButton1, BorderLayout.CENTER);

  }

 

  private void jButton1_actionPerformed(ActionEvent e)

  {

    this.jLabel1.setText(""+(Long.parseLong(this.jLabel1.getText())+1));

  }

}


/**

 * @author bjbu

 * Created on 10-11-2004

 * Gui model med anonyme klasser eclipse model

 */

import javax.swing.JButton;

import javax.swing.JLabel;

import javax.swing.JFrame;

import java.awt.Dimension;

import javax.swing.JButton;

import java.awt.Rectangle;

import javax.swing.JLabel;

import java.awt.event.ActionListener;

import java.awt.event.ActionEvent;

 

public class GuiIndreAnonymEventHandlerEclipse extends JFrame {

 

  private javax.swing.JPanel jContentPane = null;

  private JButton JButton1 = null;

  private JLabel jLabel1 = null;

  /**

   * This method initializes JButton 

   * 

   * @return javax.swing.JButton 

   */   

  private JButton getJButton1() {

    if (JButton1 == null) {

      JButton1 = new JButton();

      JButton1.setBounds(96, 37, 95, 34);

      JButton1.setText("JButton1");

      JButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {

        public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent e) {    

          JButton1_actionPerformed(e);

        }

      });

    }

    return JButton1;

  }

  public static void main(String[] args) {

  }

  /**

   * This is the default constructor

   */

  public GuiIndreAnonymEventHandlerEclipse() {

    super();

    initialize();

  }

  /**

   * This method initializes this

   *

   * @return void

   */

  private void initialize() {

    this.setSize(300,200);

    this.setContentPane(getJContentPane());

  }

  /**

   * This method initializes jContentPane

   *

   * @return javax.swing.JPanel

   */

  private javax.swing.JPanel getJContentPane() {

    if(jContentPane == null) {

      jLabel1 = new JLabel();

      jContentPane = new javax.swing.JPanel();

      jContentPane.setLayout(null);

      jLabel1.setBounds(77, 80, 119, 24);

      jLabel1.setText("0");

      jContentPane.add(jLabel1, null);

      jContentPane.add(getJButton1(), null);

    }

    return jContentPane;

  }

  public void JButton1_actionPerformed(ActionEvent e)

  {

    this.jLabel1.setText(""+(Long.parseLong(this.jLabel1.getText())+1));

  }

}