Bjørk Boye Busch - Java løsninger
Denne side indeholder en oversigt over løsninger til opgaver i Java.
Materialet må anvendes på Tietgen Skolen efter aftale.
Øvrige må også gerne henvende sig hvis de ønsker, at anvende det til deres undervisning (betingelsen er normalt blot feeddback).

HyperCounter

Sidst opdateret den
06.12.2002

Hjemmeside · mail · Java-side

 Opgave-løsninger

jop001 ® java · a), b), c)

a) fahrenheit-, b) cirkel- og c) rektangen-beregning
små programmeringsopgaver anvendes til WU kap. 3

Wu opg ® java

Udregn rødder i andengradsligning

jop002 ® java

Klassen var en regnemaskine, som anvender omvendt polsk notation i stil med en HP-lommeregner. Klassen og afprøvningen er her med mere beskrivende navne

jop005 ®
a) java
· java-udv
b) java
· java-udv1
· java-udv2
· java-udv3

personklasse med basale metoder - anvendes fra WU kap. 4
a) med nummer og foedselsdato
· udvidet med input fra bruger
b) udvidet med fornavn
· udvidet med input fra bruger
· udvidet med aftestningsklasse og struktureret i metoder - 1. perspekiv
· udvidet med opdeling i grænseflade-klasse - 2. perspektiv

Wu kap 4 -opg 4 ®
java

Question4 - skrivebordstest

jop003 ®
1) tekst
2) tekst · java
· java-alternativ

datoklasse med basale metoder - anvendes fra WU kap. 4
Løsning 1. fase med constructor og set-/get funktion til måned
Løsning 2. fase med resten af opgavens metoder med et sæt metoder og med alternative løsninger

jop004 ®
tekst · a), b), c), d), e), f), g), h), i) , j), k)

java · a), b), c), d), e), f), g), h), i) , j), k)

datoklassen fra jop003 udvides med metoder, selektion og repetition - anvendes til WU kap. 6 og 7

Løsninger forklaret og opbygget trinvis. d) indeholder argumentation for trinvis forfining / del-løs-kombiner.

Dato-klasse trinvis opbygget. Aftestning tilpasset aktuel trin

jop007 ®

tekst · 1), 2)
java · 1), 2)

Palindrom klasse - øvelse med String og indexering af tegn- anvendes til WU kap. 8
Løsning 1) er skabelon for klasse samt et testprogram
Løsning 2) er med metoder implementeret

jop008 ® tekst · a), b), c), d), e), f), g)
java · a), b), c), d), e), f), g), total

PersonNavn klasse - øvelse med StringBuffer- og redigering af samme - anvendes til WU kap. 8

Der er mange forskellige løsningseksempler inden for hver delopgave

jop009 ®
tekst · abcdefghil)
java · abcdefghil), total

TalListe klasse - øvelse med tal-array - anvendes til WU kap. 9

Der er mange forskellige løsningseksempler inden for nogle delopgaver

jop010 ®
tekst · abcdefghil)
java · abcdefghil), total

PersonListe klasse - øvelse med objekt-array - anvendes til WU kap. 9

jop010 er en parallel til jop009, men med objekter

jop011 ® java · 0), 1), 2), total

TalListe klasse - udvidelse af øvelse jop009 med persistens/fil-håndtering af simple data - anvendes til WU kap. 10
0) Simpel løsning med fast filnavn og uden exceptions-handling
1) Simpel løsning med brug af FileDialog til at sætte filnavn og uden exceptions-handling
2) Simpel løsning med brug af FileDialog til at sætte filnavn og exceptions-handling

jop012 ® java · 0), 1), 2), 3), 4), total

PersonListe klasse - udvidelse af øvelse jop010 med persistens/filhåndtering af objekt - anvendes til WU kap. 10. jop012 er en parallel til jop011, men med objekter
0) Simpel løsning med fast filnavn og uden exceptions-handling
1) Simpel løsning med brug af FileDialog til at sætte filnavn og uden exceptions-handling
2) Simpel løsning med brug af FileDialog til at sætte filnavn og exceptions-handling
3) Alternativ løsning hvor hele array'et gemmes og indlæses
4) Alternativ løsning hvor hele listen gemmes og indlæses

jop013 ® java

Temperaturklasse og Termometerklasse. Simpel klasse og simpel brug af aggregering.

jop014 ® java: ·
a1), b1),
a2),

b2)

Klasserne fra jop013 anvendes i en grafisk brugergrænseflade
a1) og b1) er med eet Frame med model-komponenten
a2) er med 2 Frame's der deler model (et med opdatering og et med aflæsning.
b2) er med flere Frame's der deler model (et med aflæsning af alle termometre og et pr. termometer til opdateing)

jop015 ® tekst · a), b), c), d), e), f), total
java: · total

Personsystem , udvidelse med små funktioner
Der er flere alternative løsninger på de enkelte opgaver

jop015 ®
java: · gui-udg

Personsystem - ekstra eksempel udvidet med GUI

jop015 ®
java: · DB-udg
· DB-gui-udg

Personsystem - ekstra eksempler
Udgave med interface til database ved brug af bjbupack
Udgave med interface til database ved brug af bjbupack samt GUI

jop016 ® tekst · a), b)

Små skrivebordstest

jop017 ® tekst · a), b), c)

Små træningsopgaver (tids-klasse, valider input (karakter), udskriv og løkke

bucket ® tekst

Bucket-sortering: opgave med sortering, array og lister
(tilrettet fra eksamen juni 1997)

jop018 ® tekst

Større træningsopgave (Varegruppe array med varelister)

jop019 ® tekst

Tal-stak i array

jop020 ® tekst · java

Regnerutine til INFIX-notation med brug af to stakke (en til tal og en til regneoperationer)

jop021 ® tekst

Små træningsopgaver ( skrivebordstest, talklasse, vægtklasse)

jop024 ® total-java

Realisering af de basale designklasser (rejsesystem) samt en enkelt funktionsklasse (udskrift)

Udbygning rejsesystemet med "samleobjekt" og persistens med serialisering. Der anvendes i denne flervejs-forbindelser og multible forbindelser med private Vector'er.

Rejsesystemet med indsnævring af strukturen til enkelt forbindelser og uden private "samlinger". Alle objekter af en bestemt klasse pladseres i én fælles Vector. Multible forbindelser findes med funktioner, som udtrækker ved sammeligning af objekt-referencer. Model samles i denne løsning også til eet objekt, der serialiseres.

Rejsesystemet er ændret, så objekter tildeles en fast ID, der anvendes som reference. Der er udbygget med nogle tilpassede Vector-klasser til at administrere den enkelt klasse's objekter. I eksemplet er disse administrationsklasser ikke særlig elegante og optimale, men illustrerer den basale funktionalitet der skal til.
Associeringer og aggregeringer er løst med referencer til en objekt-id (key) som gemmes i objektet.
Funktionaliteten omkring persistens er i løsningen yderlig blevet indkapslet i en selvstændig klasse, der åbner for flere løsninger på persistens-problemet,
herunder at objekter gemmes i en relationel database.

jop025 ® tekst m.m.

Realisering af designklasser med database-tilgang (rejsesystem)

 

 


C#, Csharp, C Sharp, C++, C plus plus, java, programmering, systemudvikling, software konstruktion, software developement, datamatiker, maskinarkitektur, processtyring,assembler, .NET, ASP.NET, Java mobile, j2me, PDA, Bjørk Busch, Bjørk Boye Busch, Bjoerk, Bjork, xn--bjrk-hr, xn--bjrks-wua, Bjørks, Bjoerks, Bjorks
http://bjbu.dk, http://bjbu.net, http://bjbu.eu, http://bjrk.net, http://bjrk.eu, http://bjrk.info, http://bjørk.net, http://xn--bjrk-hr.net, http://bjørks.com, http://xn--bjrks-wua.com, http://bjørks.net, http://xn--bjrks-wua.net http://bjørks.dk, http://xn--bjrks-wua.dk http://bjoerks.com, http://bjoerks.net, http://bjoerks.info,
http://www.bjbu.dk, http://www.bjbu.net, http://www.bjbu.eu, http://www.bjrk.net, http://www.bjrk.eu, http://www.bjrk.info, http://www.bjørk.net, http://www.xn--bjrk-hr.net, http://www.bjørks.com, http://www.xn--bjrks-wua.com, http://www.bjørks.net, http://www.xn--bjrks-wua.net http://www.bjørks.dk, http://www.xn--bjrks-wua.dk http://www.bjoerks.com, http://www.bjoerks.net, http://www.bjoerks.info,