Bjørk Boye Busch - Java side
Denne side indeholder en oversigt over noter og eksempler, jeg har udarbejdet i Java.
Materialet må anvendes på Tietgen Skolen efter aftale.
Øvrige må også gerne henvende sig hvis de ønsker, at anvende det til deres undervisning (betingelsen er normalt blot feedback).


Sidst opdateret den
03.02.2005

hjemmeside · mail

 

Opgaveoversigt
Løsningsoversigt

Gennerelle algoritmer og skabeloner

Diverse Java noter

bjbupack

Programeksempler-generelle

Gui elementer og eventmodeller

GUI med brug af bjbupack

Systemeksempler med persistens ved serialisering

Opsætning af ODBC
· Direkete DB tilgang fra java

Systemeksempler med persistens i relationel database med brug af bjbupack

 

Andet materiale og links om Java

 

 Opgaver

Opgaveoversigt
Løsningsoversigt

Opgavesamling med mindre og større Java opgaver (Word)
Løsninger til opgavesamling (Word)

 

 

 

 Gennerelle algoritmer og skabeloner

tekst

Skabelon for udskrift af print-lister

tekst

Eksempler på brug af ovenstående print-skabelon som java-klasser

java med doc

Eksempler på aggregering med Uddannnelse og Fag, samt associering mellem Studerende og Hold

tekst · java

Udvidet fuld model for realisering af aggregeringer / associeringer i java

zip

Lagdelt basis arkitektur

 

 Diverse Java noter

Wu udgave 1
Wu udgave 2

Stikord til An Intro... to OOP with java - C. Thomas Wu
Til og med kap 8., Udvides evt. med flere kap. senere

kawa-vejledning
kawa-vejledning
kawa-vejledning
kawa-vejledning

Kort vejledning i opsætning af Kawa workspace/projekter incl. packages
Kort vejledning i oprettelse af programmer med Kawa
Vejledning til anvendelse af javadoc fra Kawa
Vejledning til anvendelse af Kawa debugger

JDev-vejledning

Vejledning i programmering med brug af JDeveloper

input-eksempel

Programeksempel på hvordan man kan indlæser data i java

Vector

Uddrag af de vigtigste metoder for java.util.Vector  (1 side)

String

Uddrag af de vigtigste metoder for java.lang.Vector  (1 side)

LinkedList

Metoder for java.util.LinkedList  (1 side)

Stack

Metoder for java.util.Stack (1 side)

Iterator

Metoder for java.util.Iterator (1 side)

Eksempel

Gennemløb af en Vector med henholdsvis get og brug af Iterator

Timestamp

Konvertering mellem Timestamp og String

 

 bjbupack · Package til database-persistens - indeholder også gui-rutiner

javapersistens

Principskitse for håndtering af persistens i java med relationel database med bjbupack. NY 2004.01.28

bjbupack
installationsvejl
dokumentation
jdbkodegeneratorProg

Min package med rutiner til access af objekter i database samt rutiner til håndtering af gui. NY 2004.12.03 nu incl. cache

Kodegenerator til java-klasser og tilgang til database NY 2004.12.03 nu med cache og interfaces

 Opsætning af ODBC tilgang til en database

Vejledning

Vejledning i opsætning af ODBC for tilgang til database under XP

 

 Programeksempler - generelle

polymorf

Eksempel på Arv/polymorfi med Kunde, PrivatKunde og ErhvervsKunde

LinkedList

Eksempel på en enkelt kædet liste med basismetoder og en udvidelse med flere metoder

BinTree

BintreeUdenNode

Eksempel på et binært træ med få basismetoder og traverseringsmetoder både som interne og som eksten visitor patern.
Speciel udgave uden brug af node-klasse

 Gui elementer og eventmodeller - eksempler

guimod1

Eksempler på java-frame med knapper m.m. og forskellige layout-manager 

guimod2

Eksempler på hvordan man "fanger" events på java-frame med direkte opdeling i de enkelte events (selvstændig listener for hver event - JDK 1.1 op frem)

guimod3

Simpel eksempel på GUI med knapper og regnemaskine-modelkomponent

guimod4

Simpel eksempel på GUI med menuvalg og regnemaskine-modelkomponent

guimod5

Simpel eksempel på GUI med overførsel af model-komponent/data mellem flere Frame's og Dialog'er via parameteroverførsel

guimod6

Simpel eksempel på GUI med overførsel af model-komponent/data mellem flere Frame's og Dialog'er med brug af Global-klasse med public static variable.

guiPerson

Simpel GUI til vedligeholdelse af person

a1)j014pa1Frame
b1)
j014pb1Frame
a2)
j014pa2Frame

b2)
j014pb2Frame

Termometer-klasse med grafisk brugergrænseflade
a1) og b1) er med eet Frame med model-komponenten
a2) er med 2 Frame's der deler model (et med opdatering og et med aflæsning.
b2) er med flere Frame's der deler model (et med aflæsning af alle termometre og et pr. termometer til opdateing)

guiFieldState

Eksempel på hvordan man ændre status på gui-felter: aktive, deaktive, synlige og usynlige

guiAwtElm1

Eksempel på forskellige GUI elementer (AWT)

guiSwingElm1

Eksempel på forskellige GUI elementer SWING

Gui_JTabbedPane_JTable Eksempel på brug faneblade og grids i SWING

gui1even

Forskellige løsninger på håndtering af events med selvstændige listeners (JDK 1.1 og frem)

GuiEventModeller

Forskellige løsninger på håndtering af events - JBuilder, JDeveloper, Eclipse ....

MenuMedPanel

Eksempel  på hvordan man kan bruge et frame som menu og så lave detail-billeder  opbygget som panel’er der aktiveres på dette frame. Eksemplet viser også hvordan man kan definere og aktivere en dialog.

 Gui med brug af bjbupack

guiBjbuList1

Eksempel på udvælgelse med tilpasset generel listbox og udvælgelses-dialog, som arbejder arbejder på objekter - klasserne findes i bjbupack (se mere senere på denne side).

SelectDialogDemo1

Eksempel på brug af generel udvælgelsesdialog fra bjbupack (se mere senere på denne side).

 Systemeksempel med persistens ved serialisering

 

 

Projektsystemkerne
· total med GUI
· total med GUI distribueret

Design og realisering i java af kernen i et projektsystem
Enkeltbruger løsning med valg af 2 kerner (alm. filer og database)
NY 2004.12.03 ny distribueret flerbruger udgave til både alm. filer og database

Salgssystemkerne
· med udvidelse af krav
· total med GUI

Analyse, design og realisering i java af kernen til et lille salgssystem
Udvidelse af løsning med ekstra klasse
Udvidet med GUI til kerne NY 2004.02.12

J024_Total

Løsningen af opgave med et lille rejsesystem. Indeholder flere forskellige løsninger. (se opgaven på min java-opgave side)

bankjavaser1

Systemeksempel med persistent model (serialisering) og lidt GUI, samt eksempler på udskrifter

 Opsætning af ODBC tilgang til en database

Vejledning

Vejledning i opsætning af ODBC for tilgang til database til XP

Oobank-databasen

Access bankdatabase - bruges i flere af eksemplerne

 Direkte tilgang til relationel ODBC database fra java

JdbSqlQuery

Eksempel på primitiv forespørgsel på database fra java bankdatabasen

JdbSqlUpdate

Eksempel på primitiv opdatering i database fra java bankdatabasen

JdbSqlQueryUpdate

Eksempel på primitiv opdateringsforespørgsel på database fra java bankdatabasen

 Systemeksempler med persistens i relationel database med brug af bjbupack

person-eksempel

Simpel eksempel med kun enkelt person-klasse i database med brug af bjbupack

j015 med database

Eksempel på lille personsystem uden GUI (fra javaopgave jop015) udvidet med database. Bruger bjbupack

Projektsystemkerne
· total med GUI

Design og realisering i java af kernen i et projektsystem
NY 2004.01.28

Salgssystemkerne

· med udvidelse af krav
· total med GUI
· ændringsopgave 2a
· løsning på 2a

Analyse, design og realisering i java af kernen til et lille salgssystem med brug af database.
Udvidelse af løsning med ekstra klasse
Udvidet med GUI til kerne NY 2004.02.12
Opgave 2a med udvidelse/ændringer NY 2004.02.12
Løsning på opgave 2a med udvidelse/ændringer NY 2004.02.12

j025total

Løsningen af opgave med et lille rejsesystem. Indeholder flere forskellige løsninger (se opgaven på min java-opgave side). Bruger bjbupack

Jdboodemo1

Banksystem: Eksempel på hvordan man håndterer objekter i en database med brug af klasser fra bjbupack (se oven over) oobank.zip (databasen)

jdboodemo-arv

Eksempel på hvordan man håndterer arv i en database med brug af klasser fra bjbupack

jdboodemo-ass1n

Eksempel på hvordan man håndterer associationer (1-n) i en database med brug af klasser fra bjbupack

jdboodemo-assNn

Eksempel på hvordan man håndterer associationer (n-n) i en database med brug af klasser fra bjbupack

 

 

 

 Andet materiale samt link til andre sider om Java

En note af Ulla Christensen om talsystemer

En note af Bjarne Larsen om udvikling med J-Builder

Jikes: en hurtig javaoversætter

Coding Conventions for C++ and Java applications

An Introduction to Object-Oriented Programming! with java - C. Thomas Wu

Suplement til bogen kan downloades her:
javabook Package · instalationsvejledning · javabook Package med Swing · Sample Programs · Slides · Quicktest svar · Løsninger

Deitel & Associates, Inc. Home Page

Java structures, Duane A. Baley · Download

Java programming source code and tutorial resource at Gamelan.com


C#, Csharp, C Sharp, C++, C plus plus, java, programmering, systemudvikling, software konstruktion, software developement, datamatiker, maskinarkitektur, processtyring,assembler, .NET, ASP.NET, Java mobile, j2me, PDA, Bjørk Busch, Bjørk Boye Busch, Bjoerk, Bjork, xn--bjrk-hr, xn--bjrks-wua, Bjørks, Bjoerks, Bjorks
http://bjbu.dk, http://bjbu.net, http://bjbu.eu, http://bjrk.net, http://bjrk.eu, http://bjrk.info, http://bjørk.net, http://xn--bjrk-hr.net, http://bjørks.com, http://xn--bjrks-wua.com, http://bjørks.net, http://xn--bjrks-wua.net http://bjørks.dk, http://xn--bjrks-wua.dk http://bjoerks.com, http://bjoerks.net, http://bjoerks.info,
http://www.bjbu.dk, http://www.bjbu.net, http://www.bjbu.eu, http://www.bjrk.net, http://www.bjrk.eu, http://www.bjrk.info, http://www.bjørk.net, http://www.xn--bjrk-hr.net, http://www.bjørks.com, http://www.xn--bjrks-wua.com, http://www.bjørks.net, http://www.xn--bjrks-wua.net http://www.bjørks.dk, http://www.xn--bjrks-wua.dk http://www.bjoerks.com, http://www.bjoerks.net, http://www.bjoerks.info,