I-DOT 1 - .NET - Arkitektur og værktøjer

2006.03.30

Session 8 - 28. marts

Plan og noter - Øvelser - Ekstra

Plan og noter for sessionen

Emner:

Focusområde:

  • ADO.NET  fortsat (kap 12)
  • Brug af dataset i winform, webform og webservices
  • Crystal report
  • Xml

Forberedelse:

Lav forespørgsel og opdatering af kundetabel med connection oriented access (Connection, Command og DataReader).

Afprøv brugen af dataset, studer herunder eksemplet fra sidste undervisning (se nedenfor - er udbygget en smule)

Afprøv brugen af dataset, dataadapter ved visuelle tilgang (se note fra sidste uge)

Noter

Eksempel fra sidste uges undervisning - dataset er udvidet en smule med illustration af brugen
Bemærk at for brug med dataadapter må konkrete klasser bruges, da interface ikke tilbyder fill af datatable.

Sides om ADO.NET og grids m.m. 

 

Øvelser

 

Ekstra materiale fra sessionen (tilføjet efter sessionen)

Eksempel fra denne uges undervisning excl. crystalreport - eksempel følger senere (bemærk form-felter skal bindes til binding-source ligesom navigator)

Eksempel på CystalReport - med ekstra gruppering på salgsdatoen (opsummering på antal - godt nok blanding af æbler og pærer men viser princip)

Eksempel på manuelt oprettede CystalReports henholdsvis uden og med gruppering

Slides om hvordan ovenstående Crystal Report udarbejdes