I-DOT 1 - .NET - Arkitektur og værktøjer

2006.03.21

Session 7 - 21. marts

Plan og noter - Øvelser - Ekstra

Plan og noter for sessionen

Emner:

Focusområde:

  • Opsaming på Web Services (kap 11)
  • Opstart på ADO.NET (kap 12)

Forberedelse:

Lav øvelserne fra sidste ugeseddel

Noter

Varesalgs access-database til dagens gennemgang

Sides om ADO.NET

Program eksempel med brug af  connection oriented ADO.NET

Program eksempel med brug af connectionless ADO.NET (DataSet og DataAdapter)

Programeksempel med 2 forskellige modelkomponener - henholdsvis serialisering og database tilgang med datatable-gateway mønster
De interessante klasser er her gateway klasserne, der giver tilgangen til databasen - der er ikke anvendt transaction

 

Slides ADO.NET 1 fra Gert Aagaard (fra kursus sidste år)

 

 

Øvelser

Lav forespørgsel og opdatering af kundetabel med connection oriented access (Connection, Command og DataReader).

Afprøv brugen af dataset, studer herunder eksemplet fra sidste undervisning (se nedenfor - er udbygget en smule)

Afprøv brugen af dataset, dataadapter ved visuelle tilgang (se note fra denne uge)

 

Ekstra materiale fra sessionen (tilføjet efter sessionen)

Eksempel fra dagens undervisning - dataset er udvidet en smule med illustration af brugen
Bemærk at for brug med dataadapter må konkrete klasser bruges, da interface ikke tilbyder fill af datatable.