I-DOT 1 - .NET - Arkitektur og værktøjer

2006.03.05

Session 5 - 7. marts

Plan og noter - Øvelser - Ekstra

Plan og noter for sessionen

Emner:

Focusområde:

  • Stateless-/statefull-ness (cookies, viewstate, sesision, application), (ASP.NET kap 7,8,9)
  • Web User Controls (ASP.NET), kapitel 7

Forberedelse:

Udforsk Web Form kontrollerne der blev startet på sidste session
Skim kapitel 7,8 og 9

Noter

Slides om ValidationControls m.m.

Eksempel på webform med states (cookies, viewstate, session, application)

Slides ASP.NET 2 fra Ole Brüggert (fra kursus sidste år)
Slides ASP.NET 3 fra Ole Brüggert (fra kursus sidste år)

 

Øvelser

 

Ekstra materiale fra sessionen (tilføjet efter sessionen)

Eksemplet fra undervisningen