I-DOT 1 - .NET - Arkitektur og værktøjer

2006.02.14

Session 2 - 14. februar

Plan og noter - Øvelser - Ekstra

Plan og noter for sessionen

Bogen der vil blive brugt er: Programming Microsoft.NET (core reference), Jeff Prosise, Microsoft Press, ISBN 0-7356-1376-1.

Emner:

Focusområde:

 • Windows Forms, kapitel 4

Sekundær suppleres med (vi tager dette ind i "bidder" efter behov):

 • Types og Exceptions, kapitel 2
  Herunder kommer vi ind på
  • Interface
  • Property
  • Parse og ToString med formater
 • The .NET Framework Class Library (FCL), kapitel 3
  • Collections (ArrayList)
  • Directory og DirectoryInfo (udleveres på note)
  • (TreeNode)

Forberedelse:

Løs opgaver fra sidste ugeseddel.
Læsestof: kapitel 4 samt orienter dig i (skim hurtigt) kapitel 2 og 3

Noter

Papirnote med overigt over Collections, Input/output m.m. fra "C# To The Point"
Til øvelserne er specielt Directory / DirectoryInfo interessante, da de kan bruges i forbindelse med at lave et relevant TreeView.

String methods
String match with regular expressions

Min C# side med mere materiale:
http://public.tietgen.dk/personal/bjbu/public/www/Csharp/Csharp.htm

 

Øvelser

Afprøvning af forskellige Windows Form kontroller.

Label
TextBox
Button
CheckBox
ComboBox
ListBox
MonthCalendar
RadioButton
ListView
TreeView
StatusStrip
MenuStrip
ToolStripMenuItem

MessageBox
OpenFileDialog
SaveFileDialog

SplitContainer
TabControl
TabPage
TrackBar
ProgressBar
Panel
PictureBox
Image

Evt. lidt GDI++

 

 

Ekstra materiale fra sessionen (tilføjet efter sessionen)

Eksempel på Form med komponenter (næsten som gennemgået ~ lidt pyntet)