I-DOT 1 - .NET - Arkitektur og værktøjer

2006.04.19

Session 10 - 20. april

Plan og noter - Øvelser - Ekstra

Plan og noter for sessionen

Emner:

Focusområde:

  • mobile devices i .NET (PDA)

Jeg regner med at låne nogle PDA'er med denne gang, så  der bliver muligt at prøve på rigtige PDA'er.

 

Forberedelse - øvelser fra sidste gang:

Afprøv brugen af brugen af remoting server object med configuration med "Web.config" og load med IIS

Afprøv brugen af brugen af remoting server object med configuration med "App.config" og load fra main program

Afprøv klient der anvender anvender serverens remoting objekt med og uden konfiguration med "App.config".

Afprøv overførsel af såvel simple typer som serialiserede objekter.

Afprøv overførsel af nyt remoting objekt fra serverens remoting objekt.

Noter

Note om opsætning af PDA for bluetooth-net

Note om opsætning af device-emulator for net-adgang

Device-emulator netkort driver

Note om deploy af programmer til devices

 

Noter fra sidst

Programeksempel med remoting

Større programeksempel med valuta - remoting - webservice og gui

Øvelser

Lav et program til PDA, som beregner BMI (vægt / højde2), vægt er i kg og højde i meter). Vægt og højde indtastes vha. tekstfelter, og BMI-værdien udskrives vha. en label. Beregning sker ved tryk på en knap.

Kommentér evt. BMI'en:

  • BMI under 20: Under normal
  • BMI mellem 20 og 25: Normal
  • BMI over 25: Over normal

Lav tilsvarende ASP.NET program for PDA

 

 

Ekstra materiale fra sessionen (tilføjet efter sessionen)