I-CPP1 - Hardwarenær programmering i C++

2006.10.10

Session 7 - 13. oktober

Plan og noter - Øvelser - Ekstra

Plan og noter for sessionen

Emner:

 • opsamling på opgaver og stof indtil nu
 • Input og output
 • lidt om STL: Iterator og Vector

Læsestof: Kap 9, (10.1, 10.2)

Følgende på nettet dækker nogenlunde det samme stof

input og output: http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/files.html

Fra Standard Template Library (STL)
Vector:  http://www.sgi.com/tech/stl/Vector.html
 

Noter

Øvelser

Øvelserne er til næste gang, der først er i uge 44

 1. Færdiggør varesystemet med den udskilte Varekartotek klasse, samt sikring af, at alle relevante objekter slettes når Varekartotek klassen slettes.
   
 2. Lav kernen til et lille Medlemssystem, med klasserne:
  - Medlem (incl. operatoroverload på <<  - det må ikke være muligt at bruge copyconstructor og operatoroverload)
  - Medlemskartotek (med Vector af medlemmer og funktioner til oprette, finde og gennemløbe alle - find skal kunne ske med operatoroverload på [] )
  - Der skal sikres garbages collection ved sletning af Medlemskartotek
  - Hertil kommer nok en testklasse med consol UI

 

 

Ekstra materiale fra sessionen (tilføjet efter sessionen)