I-CPP1 - Hardwarenær programmering i C++

2006.09.29

Session 5 - 29. september

Plan og noter - Øvelser - Ekstra

Plan og noter for sessionen

Emner:

  • opsamling på template og operatoroverload
  • arv og polymorfi
  • ikke normale programforløb, herunder exception og try-catch

Læsestof: Kap 6, 8

Følgende på nettet dækker nogenlunde det samme stof

arv og indkapsling: http://www.cplusplus.com/doc/language/tutorial/inheritance.html
Polymorfi: http://www.cplusplus.com/doc/language/tutorial/polymorphism.html
exception: http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/exceptions.html
 

Noter

Øvelser

  1. tal-template-listen fra sidste gang skal udvides med indexkontrol, så der gives en exception hvis der indexeres uden for de elementer, der er i brug.
    Afprøv den nye egenskab og ret til så der udskrives en passende fejlmeddelelse istedet for at program "går ned".
     
  2. Declarer og implementer følgende klasser ved brug af arv: Figur, Rektangel, Kvadrat og Cirkel. Alle skal passende attributter samt metode for at udregne areal og omkreds. Figur skal være en abstrakt klasse. Test om klasserne virker efter hesigten.

 

 

Ekstra materiale fra sessionen (tilføjet efter sessionen)

Min disposition for dagen: ..\noter\20060929 Disposition for CPP1.doc

Arveeksempel fra undervisningen: ..\noter\Arv_20060929.zip