I-CPP1 - Hardwarenær programmering i C++

2006.09.15

Session 3 - 15. september

Plan og noter - Øvelser - Ekstra

Plan og noter for sessionen

Emner:

  • klasser
  • operator overloading
  • arv og polymorfi (kun meget overfladisk introduktion)

Læsestof: Kap 4,5,(6)

Følgende på nettet dækker nogenlunde det samme stof

Klasser1: http://www.cplusplus.com/doc/language/tutorial/classes.html
Klasser2 - operatoroverload: http://www.cplusplus.com/doc/language/tutorial/classes2.html
Arv og indkapsling: http://www.cplusplus.com/doc/language/tutorial/inheritance.html
Polymorfi: http://www.cplusplus.com/doc/language/tutorial/polymorphism.html

 

Noter

Øvelser

  1. Tallisten fra sidste gang udvides med operatoroverload på index "[]", "+=" et elm,  outstream "<<"  samt evt "-=" et elm (slettes)
     
  2. Vareprogram fra 1 gang rettes til så der bliver en VareKatalog klasse med generelle funktioner for varesamlingen og testen udskilles i egen klasse. Der skal på VareKartotek klassen laves operatoroverload på ">>" og "[]", idet der skal være normal index med position, men også et index på betegnelse.
    VareKartotek skal være owner og expert for Vare, så der skal være en opretVare på VareKartotek. For at bruge index i en for-løkke bliver der også behov for en funktion på VareKartotek, der kan returnere antal Vare-objekter.

 

 

Ekstra materiale fra sessionen (tilføjet efter sessionen)

Min disposition for dagen: ..\noter\20060915 Disposition for CPP1.doc