I-CPP1 - Hardwarenær programmering i C++

2006.09.08

Session 2 - 8. september

Plan og noter - Øvelser - Ekstra

Plan og noter for sessionen

Emner:

  • Basis typer
  • Kontrolstrukturer
  • Funktioner
  • Pointere og referencer
  • Arrays
  • Klasser og objekter

Læsestof: Kap 0,1,2,3 & dele af 11

Følgende på nettet dækker nogenlunde det samme stof

Afsnit "Basic of C++" og "Control Structures" (findes i højre menubar)
http://www.cplusplus.com/doc/language/tutorial/introduction.html

Om pointere og referencer: http://www.cplusplus.com/doc/language/tutorial/pointers.html

Afsnittet om array: http://www.cplusplus.com/doc/language/tutorial/arrays.html

Klasser1: http://www.cplusplus.com/doc/language/tutorial/classes.html
 

evt. Klasser2: http://www.cplusplus.com/doc/language/tutorial/classes2.html

 

Noter

Øvelser

../opgaver/Cpp001.zip  "C++ fra a til z"

../opgaver/Cpp002.zip  "C++  klasse med funktionalitet" - løs opgaven fra bunden i en ny solution og C++ projekt (se ovenstående vejleding)

 

 

Ekstra materiale fra sessionen (tilføjet efter sessionen)

Min disposition for dagen: ..\noter\20060908 Disposition for CPP1.doc