I-CPP1 - Hardwarenær programmering i C++

2006.11.23

Session 11 - 24. november (1 måned før juleaften)

Plan og noter - Øvelser - Ekstra

Plan og noter for sessionen

Emner:

 • JNI

Læsestof: Kap 13

Følgende på nettet dækker nogenlunde det samme stof

Java Native Interface (JNI): 

Noter

 • Slide om opsætning af Visual Studio C++ projekt til JNI med DLL modul, brug af Javah - alt udfra simpel HelloNative eksempel lavet med eclipse.
  ../noter/Pp_Vs_JNI_Simple.ppt
 • Simpel komplet eksempel med JNI (HelloNative), hvor java ligger i et eclipseprojekt og C++ ligger i et Visual Studio projekt.
  ../noter/JNI_Simple.zip
 • Komplette eksempler på enkeltstående simple tilgang til klasse og objekt fejlter fra native C++ kode, samt kald af metoder med parameter og returværdier, samt kald fra C++ native kode til java klasse og objekt metoder.
  ../noter/JNI_SimpleFieldsAndMethods.zip

   
 • Lille note fundet på nettet om JNI: ..\noter\cuj_jni.pdf

 

Øvelser

 1. Lav et program der kan addere 2 tal, hvor tallene skal indlæses et af gangen fra java ved brug af en C++ native metode, der kan indlæse et tal. Herefter skal javaprogrammet foretage udregningen, ved at kalde en C++ native metode, der tager 2 tal som parameter og returnerer resultatet. Java programmet skal herefter udskrive tallene, samt resultatet et af gangen ved brug af en C++ native metode.
   
 2. Lav et javaprogram, der indeholder en static variabel med en momssats og som kalder en C++ native metode med et beløb som parameter og som ganger dette med momsatset fra javaprogrammet og udskriver resultatet.
   
 3. Der skal laves et java program der opretter et array af int-tal og herefter kalder en C++ native metoder, der sorterer array'et. Javaprogrammet skal til sidst selv udskrive array'et for at kontrollere det blev sorteret.
   
 

Ekstra materiale fra sessionen (tilføjet efter sessionen)